Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

 

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 • Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Buan)

  Curtha in Airde: 20 Samhain

  Spriocdháta: 11 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn. Baineann téarmaí agus coinníollacha an phoist seo le ceapachán mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge. Tuarastal: Is é an tuarastal don phost seo ná €43,816 - €55,415. Is féidir níos mó a léamh faoin bpost seo anseo

  Tuilleadh eolais Foras na Gaeilge

 • Oibrí Stórais le Áis

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Spriocdháta: 1 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar freagrach as cúraimí éagsúla a bhaineann le hobair stórais a sholáthar i stóras leabhar na hÁisíneachta. Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Áis (Foras na Gaeilge) i nDún Seachlainn, Co. na Mí. Is féidir foirm iarratais don phost seo a aimsiú anseo

  Tuilleadh eolais Foras na Gaeilge

 • Cartlannaí le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh

  Curtha in Airde: 20 Samhain

  Spriocdháta: 30 Samhain

  Cur síos ar an bpost:  Déanfaidh sealbhóir an phoist cartlann Chonradh na Gaeilge a chatalógú, lena n-áirítear ábhar digitithe roghnaithe a bronnadh ar an Ollscoil le déanaí. Beidh céim móide cáilíocht ghairmiúil sa chartlannaíocht atá creidiúnaithe nó aitheanta ag an gCumann Cartlann agus Taifead ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 • Dlítheangeolaí le Gaeilge (8 bPost)

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Spriocdháta: 28 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Ní mór eolas a bheith agat ar 3 theanga oifigiúla ar a laghad de chuid an Aontais Eorpaigh. Leanann dlítheangeolaithe nósanna imeachta reachtacha ó thús deireadh an phróisis agus cuireann siad comhairle ar fáil lena linn; seiceálann siad cáilíocht an dréachtaithe agus seiceálann siad an bhfuil na rialacha foirmiúla maidir le leagan amach téacsanna reachtacha á gcomhlíonadh.

  Tuilleadh eolaisParlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

 • Maor ar Scéim Fostaíochta Pobail Chiarraí Theas

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 28 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim Fostaíochta Pobail i nGaeltacht Chiarraí Theas. Is conradh bliana a bheidh i gceist ag tosú i mí Eanáir 2018 agus d'fhéadfaí síneadh ama a chur leis.

  Tuilleadh eolais Údarás na Gaeltachta

 • Saoiste do Scéim Fostaíochta Pobail Oileáin Árann

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 24 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá saoiste á lorg ag Údarás na Gaeltachta do Scéim Fostaíochta Pobail ar na hOileáin Árann. Is conradh bliana a bheidh i gceist ag tosú i mí na Nollag 2018. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú ar na trí oileán.

  Tuilleadh eolais Údarás na Gaeltachta

 • Oifigeach Cléireachais (Buan)

  Curtha in Airde: 1 Samhain

  Spriocdháta: 21 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Post buan mar Oifigeach Cléireachais le Clár na Leabhar Gaeilge. Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn, Co na Mí.

  Tuilleadh eolais Foras na Gaeilge

 • Oifigeach Togra LECo

  Curtha in Airde: 15 Samhain

  Spriocdháta: 21 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Oifig Réigiúnach Údarás na Gaeltachta i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Íocfar scála tuarastail idir €40,000 - €50,000 sa bhliain ag brath ar cháilíochtaí agus taithí.

  Tuilleadh eolaisÚdarás na Gaeltachta

 • Riarthóir Teanga

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Spriocdháta: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Beidh scoth na Gaeilge agus Béarla an-mhaith ag an té a cheapfar, mar aon le: scileanna maithe i ndáil le faisnéis a láimhseáil, a phróiseáil agus a tháirgeadh, tuiscint láidir a bheith ar an bhfreagracht agus cumas oibriú ar shlí eagraithe chruinn.

  Beidh sé de bhuntáiste ag an té a cheapfar má tá taithí mar aistritheoir aige nó aici agus taithí ar na huirlisí aistriúcháin a úsáidtear sna hinstitiúidí.

  Tuilleadh eolais: Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontas Eorpaigh

 • Léachtóir Cúnta/Léachtóir san Oideachas

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Spriocdháta: 17 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is mian leis Coláiste Mhuire gan Smál post buan lánaimseartha a líonadh le tosú Eanáir 2018. Tá an Roinn um Oideachas Teanga agus Litearthachta & Dámh an Oideachais ag lorg léachtóra /Léachtóir Cúnta san Oideachas le saineolas sa Ghaeilge agus i Múineadh na Gaeilge, le dualgais i ngné na teanga idir labhairt agus scríobh agus saineolas i Múineadh na Gaeilge i scoileanna T2 agus T1 agus múineadh na n-ábhar eile i scoileanna T1.

  Tuilleadh eolais Coláiste Mhuire gan Smál

 • Comhairleoir Teanga

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Spriocdháta: 17 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá “Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola” ag lorg “Comhairleoir Teanga” le gníomhaíochtaí phlean teanga na paróiste a chuir i bhfeidhm. Conradh trí bliana atá i gceist leis an bpost seo agus beidh an té a cheapfar faoi stiúr an Choiste Pleanála Teanga

  Tuilleadh eolais Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola

 • Oifigeach Feidhmiúcháin (Sealadach)

  Curtha in Airde: 25 Deireadh Fómhair

  Spriocdháta: 16 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, ceapachán sealadach d'Oifigeach Feidhmiúcháin a dhéanamh. Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • Láithreoir Raidió - Raidió Rí-Rá

  Curtha in Airde: Bealtaine

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost: Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal na Nollag! Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

  Tuilleadh eolaisrira@cnag.ie

 • Láithreoir Raidió - Raidió na dTreabh

  Curtha in Airde: 15 Meán Fómhair

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost:  An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

  Tuilleadh eolais: eolas@rnat.ie

 • Oibrí Deonach le Féile na Máthairtheangacha

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Dáta na Féile: 24 Feabhra 2018

  Cur síos ar an bpost: Beidh an fhéile ar siúl ar 24 Feabhra 2018 in OutHouse, lonnaithe ar Shráid Chéipil, BÁC 1. Déanfar ceiliúradh ar an éagsúlacht teangeolaíochta ar fáil in Éirinn le ceardlanna agus léirithe ar na teangacha difiriúla a labhraítear sa tír.

  Tá roinnt oibrithe deonacha á lorg ag Féile na Máthairtheangacha chun cuidiú le gnéithe éagsúla den ullmhúchán roimh an bhféile agus lena linn. Is féidir níos mó eolais faoin obair dheonach a fháil anseo

  Tuilleadh eolais:  elena@mothertongues.ie

 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.