Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Curtha in Airde Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Bainisteoir/Stiúrthóir Club Iarscoile

24 Iúil

31 Lúnasa

Tá Bainisteoir agus Stiúrthóir le Gaeilge líofa (TEG B2 molta) á lorg ag Club Iarscoile i gCarraig Mhaighin, BÁC 18. 

Explorers After School

Scoláireacht Margaíochta

18 Iúil

18 Lúnasa

Mar chuid de chomhfhiontar idir Údarás na Gaeltachta agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe, tá Scoláireacht i Margaíocht, a mhairfidh suas le dhá bhliain á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Údarás na Gaeltachta 

Innealtóir Craolacháin

 19 Iúil 18 Lúnasa

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost Innealtóir Craolacháin lonnaithe i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

Post lárnach buan sa Rannóg Innealtóireachta é seo do dhuine a bhfuil an taithí cuí chraoltóireachta / ríomhaireachta, agus / nó na cáilíochtaí ábhartha in innealtóireacht leictreonach, aige nó aici. Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí Innealtóireachta.

Beidh an té a cheapfar an-spreagtha le cumas maith foirne, agus beidh sé/sí in ann oibriú as a stuaim féin chomh maith.

TG4

Comhordaitheoir Meán Sóisialta

19 Iúil

9 Lúnasa

Tá TG4 ag lorg duine cruthaitheach, eagraithe mar bhall d’fhoireann Cúla4. Duine a bhfuil suim ar leith aici/aige sa sprioc lucht féachana óg agus taithí leo freisin a bheadh oiriúnach don ról seo. Beidh an té a cheapfar freagrach as comhordú a dhéanamh ar ardáin Mheáin Shóisialta TG4 agus as ábhar mealltach a chruthú agus a scaipeadh a bhéas dírithe ar an lucht féachana óg. Beidh an post lonnaithe i gceannáras TG4

TG4 
 Ionadaí Seirbhísí Iarrthóirí 3 Iúil

4 Lúnasa

Tá Prometric, fochomlacht de chuid ETS  a chuireann tástála teicneolaíochta ar fáil, sa tóir ar Ionadaí seirbhísí iarrthóirí a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Lonnfar an té a cheapfar i nDún Dealgan, Co. Lú.

Más spéis leat sa phost, seol CV go alison.byrne@prometric.com

Prometric 

Oifigeach Óige (x3)

20 Iúil

4 Lúnasa

Tá 3 phost ar fáil ó Chumann na bhFiann faoi láthair in áiteanna éagsúla timpeall na tíre. Tá Oifigeach Óige á lorg i Lár na Tíre agus in Oirdheisceart na Tíre. Chomh maith leis sin, tá Taighdeoir/Oifigeach Óige de dheith ó Chumann na bhFiann i gCúige Uladh. Más spéis leat i gceann de na poist seo, seol CV agus litir iarratais chuig michelle@cnb.ie 

Cumann na bhFiann

Oifigeach Forbartha Gaeilge

27 Meitheamh

28 Iúil

Tá Conradh na Gaeilge, Boirche íochtar ag lorg Oifigeach Forbartha Gaeilge faoi láthair. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Áth na Long, Co. an Dúin.

Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar

Cúntóir Naíonra

24 Iúil

27 Iúil

Tá post mar Chúntóir Naíonra i Naíonra Bhréanainn, Co. Chiarraí faoi láthair. Gach eolas ar fáil ó www.comhranaionra.ie  
Naíonra Bhréanainn
  24 Iúil

26 Iúil

Tá post mar Phríomh-Striúrthóir i Naíonra Thuar Mhic Éadaigh faoi láthair. Gach eolas ar fáil ó www.comranaoinra.ie
Naíonra Thuar Mhic Éadaigh

Cúntóir riachtanais speisialta

11 Iúil

25 Iúil

Cuntóir ag teastáil i nGaelscoil an Bhradáin Feasa, Droichead Átha. 
Lá Naíonán atá i gceist. Gaelscoil ilchreidmheach í faoi phatrúnacht an Fhorais Pátrúnachta.Duine fuinniúil, le sár-scileanna ceannasaíochta, cumarsáide agus riarachán atá uainn. Tá ard chaighdeán Gaeilge ag teastáil ó iarratasóirí. 
Seol iarratais (i nGaeilge amháin) le bhur dtoil go postgsanbf@gmail.com. Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má tá aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir leis an bpost a bheith líonta ón bpainéal sin.
postgsanbf@gmail.com 

Múinteoir Bunscoile

11 Iúil

 21 Iúil

Tá Gaeilscoil an Chaistil sa tóir ar mhúinteoir cáilithe don chéad bhliain acadúil eile, ag tosú i Meán Fómhair. Tá cumas maith sa Ghaeilge scríofa agus labhartha de dhíth chomh maith le taithí ar na luathbhlianta agus an tumoideachas chomh le cumas ceoil/drámaíochta/ealaíona. Tá an post lonnaithe i mBaile an Chaistil, Co. Aontroma. Seol cv go gaelscoilanchaistil@gmail.com más spéis leat sa phost.

gaelscoilanchaistil@gmail.com 

Comh-oibrí naíscoile

11 Iúil

21 Iúil

Tá Comh-oibrí ranga de dhíth ó Naíscoil an Chéide a bhfuil ard-chaighdeán Gaeilge acu chomh maith le taithí ar chúram leanaí. Tá ar a laghad teastas leibhéal 3 agus braitheann an turastal ar an méad taithí atá ag an té a cheapfar. Cuir CV go naiscoilancheide@gmail.com nó
cuir glaoch ar 07876031107 más spéis leat sa phost

naiscoilancheide@gmail.com

Comhordaitheoir Cláir

10 Iúil

31 Iúil

Tá Comhordaitheoir Cláir á lorg ag Camara Education Ireland don chlár Techspace as Gaeilge a chur i bhfeidhm. Cuireann TechSpace traenáil ar fáil d'oideoirí (eagraíochtaí óige agus scoileanna, mar shampla) atá ag iarradh scileanna teicneolaíochta a mhúineadh do pháistí. Beidh an té a cheapfar freagrach as cúrsaí traenála a eagrú ar fud na tíre. Más spéis leat sa phost seo, seol CV agus litir clúdaigh go HR@camara.org

Camara Education Ireland

Cúntóir Naíonra

  31 Lúnasa 

Tá cúntóir le Gaeilge á lorg ag The Georgian Montessori. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus ag tosú i Meán Fómhair. Beidh na huaireanta oibre ó 9.30 go 1. Más spéis leat an folúntas seo a líonadh nó má tá breis eolais de dhíth, seol ríomhphost chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

TheGeorgianMontessori@gmail.com

Feighlí Leanaí

18 Iúil  

Tá Feighlí Leanaí a bheadh in ann aire a thabhairt do bheirt pháistí (buachaill 10 mí & cailín 3 bl.) go páirt aimseartha. Bheadh sé iontach dá mbeadh an té ina gcónaí timpeall Cluain Tarbh, Cill Easra, Ard Aidhin (BÁC 3/5) 

Bheadh an post seo ag tosnú i dtreo dheireadh na bliana agus laethanta le cinntú fós, ach deis a bheith solúbhta maidir le laethanta agus saoire.

lauranicheallaigh@gmail.com

Múinteoir dara leibhéal

13 Iúil  

Tá folúntas poist ar fáil againn i gColáiste na nOileán do mhúinteoir dara leibhéil Gaeilge ar chúrsa J 27/7/17 - 10/8/17. Is dianchúrsa é seo do lucht na hArdteiste. Tá uimhir chomhairle múinteoireachta ag teastáil chun iarratas a dhéanamh ar phost linn. Má tá suim agat nó má tá aithne agat ar aon duine a mbeadh suim acu sa phost téigh i dteagmháil leis an oifig ag 091-551933 nó seol ríomhphost chuig colnanoilean@gmail.com.

colnanoilean@gmail.com

Cúrsaí iarchéime le Fiontar & Scoil na Gaeilge

4 Iúil  

Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) ag glacadh le hiarratais ar na cláir iarchéime seo a leanas faoi láthair: MA i Léann na Gaeilge agus MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais.
Tá líon teoranta scoláireachtaí ar fáil.

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Dlítheangolaí

1 Meitheamh Fós ar fáil 

Fostófar beirt dhlítheangeolaithe le Gaeilge ar chonarthaí sealadacha (c. 2 bhliain) agus reáchtálfar agallaimh chun na folúntais shealadacha sin a líonadh sna seachtainí beaga amach romhainn. Cuir CV agus litir chlúdaigh (i mBéarla agus i nGaeilge) chuig an gCeann Aonaid, Peter Vavrik (peter.vavrik@europarl.europa.eu)

michelle.ryan@europarl.europa.eu

Láithreoir Raidió

Bealtaine  Fós ar fáil

Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal an tSamhraidh!
Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

rira@cnag.ie

Feighlí Leanaí

22 Meitheamh  

Feighlí Leanaí le Gaeilge ag teastáil (ar bhonn páirtaimseartha) chun aire a thabhairt do bheirt pháistí (aois: buachaill 7 Cailín 5) ag tosú i Mí Mheán Fómhair. Beidh beagán obair tí ag teastáil freisin.
Uaireanta oibre: 1pm -6.30pm.
Dé Luain, De Mhairt , De Ceadaoin.
Tuilleadh Eolais: Ger Griffin 0872196556 gerdwyer@gmail.com

gerdwyer@gmail.com

Cúntóirí scoile

   
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie
Múinteoir Gaeilge    

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres

 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

    *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.