Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phostanna le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Múinteoirí (Coláiste Samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill

10 Aibreán
Tá múinteoirí Gaeilge de dhíth ar Coláiste Mhuire Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill an samhradh seo. Beidh múinteoirí de dhíth ar na trí chúrsa. Is daltaí meánscoile iad formhór na ndaltaí ach cuirtear fáilte roimh mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile a bheith ag obair ann. Tá dátaí na gcúrsaí ar fáil ag www.colaistemhuire.net. Más suim leat a bheith ag obair ann agus cur le do thaithí, seol CV chuig 
www.colaistemhuire.net 

Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara (le Gaeilge)

 

Tá Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara le Gaeilge á earcú ag Capita Customer Solutions. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i bPáirc Teicneolaíochta Iarthar Chorcaí, Cloich na Coillte, Corcaigh. 

Beidh ar an té a cheapfar próiseáil a dhéanamh ar aon chomhaid ar na córais, cinntiú go bpléitear i gceart le gach glaoch, cinntiú go gcuirtear seibhís mhaith ar fáil do chustaiméirí, deileáil le haon cheist ó chustaiméirí nó cliaint agus deileáil leis na custaiméirí nó cliaint i gceart. Tá Béarla labhartha agus scríofa de dhíth, chomh maith le scileanna Gaeilge, taithí ag obair i seirbhísí custaiméara, taithí obair foirne, scileanna cumarsáide, agus a bheith in ann obair a chríochniú a bhfuil spriocanna dochta leagtha amach dó.   

jacinta.conlon@capitacustomersolutions.ie 

Múinteoir Gaeilge

 

Tá múinteoir Gaeilge ag teastáil chun saoire mathreachais a chlúdú. Tá 22 uair in aghaidh na seachtaine i gceist. Tá an té a cheapfar le tosú láithreach. Tá an post lonnaithe i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Corcaigh.
Téigh i dteagmháil le Veronica Walsh láithreach más spéis leat cur isteach ar an bpost seo.

veronica.walsh@corketb.ie

Aistritheoirí Gaeilge

 

Tá aistritheoirí á lorg chun dul i mbun tionscamh nua atá ag díriú isteach ar reachtaíocht agus doiciméid dhlíthiúla a shimplú. Tá máistreacht san aistritheoireacht de dhíth, agus an Ghaeilge mar sprioctheanga oibre ag an té a cheapfar. Más speis leat an obair seo a dhéanamh nó má tá breis eolais uait, seol CV go Paula Cristina Conceição.

paula.conceicao@traductanet.com

Rialtóir Airgeadais 

 

Tá TG4 ag earcú Rialtóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Is ról nua é seo atá cruthaithe chun reachtáil na rannóige airgeadais a éascú agus beidh an duine a cheapfar freagrach don Stiúrthóir Airgeadais.

TG4
Múinteoir Gaeilge  

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres
Ionadaí Sheirbhísí Custaiméara  

Daoine á lorg ag Bonneagar Iompar Éireann líofa as Béarla agus as Gaeilge chun a bheith mar bhall den fhoireann sheirbhísí custaiméara.

Bonneagar Iompar Éireann

 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.