Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

 

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • Bainisteoir - Comhar Caomhán Teo

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas fógartha do bhainisteoir le plean forbartha Comhar Caomhán Teo a chur i bhfeidhm. Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Chomhar Caomhán Teo.

  Beidh ar an té a cheapfar an post a chomhlíonadh ón oifig seo le linn uaireanta oifige ón Luan go dtí an Aoine.

  Tuilleadh eolais: Comhar Caomhán Teo

 • Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 3 Eanáir

  Spriocdháta: 31 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath agus beidh ar an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh le linn uaireanta oibre ón Luan go dtí an Aoine ón oifig seo.

  Post lánaimseartha atá ann agus caithfear bheith i láthair 42 uair (i seachtain de chúig lá). Ceadaítear uair an chloig don lón.

  Tuilleadh eolais Foras na Gaeilge

 • Bainisteoir Thionscadal Aistriúcháin - Context Language Solutions

  Curtha in Airde: 11 Eanáir

  Tús na hOiliúna: 1 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Beidh dualgais an Bhainisteora Thionscadal Aistriúchán ag baint le bainistiú seirbhísí teanga: fiosrúcháin chustaiméirí, tacaíocht theicniúil d'aistritheoirí, comhaid a sheachadadh agus iarchúram i measc réimse dualgas eile.

  Cuirfear oiliúnt lánaimseartha ar fáil ar 1 Feabhra 2018 ar feadh tréimhse 3 mhí. Leanfaidh triail agus fostaíocht lánaimseartha ina dhiaidh sin.

  Tuilleadh eolais: Context Language Solutions

 • Príomh-Ghairneoir - LAN CTR

  Curtha in Airde: 9 Eanáir

  Spriocdháta: 26 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Príomh-Ghairneoir lánaimseartha a lorg ag “LAN CTR” le tabhairt faoi thogra acmhainní nádúrtha atá lonnaithe i gCloich Cheann Fhaola, Tír Chonaill. Tá an togra seo dírithe ar thairbhe a aimsiú as na hacmhainní atá ar fáil dúinn.

  Is conradh trí bhliana é seo de réir coinníollacha “POBAL”. Tá “LAN CTR” ag riaradh Clár Seirbhisí Pobail & tá seo mar pháirt de bhainistiú & fhorbairt an Ionaid. LAN Teo. Beidh an Príomh-Ghairneoir freagrach do Bhainisteoir Ghineáralta an Lár-ionaid agus beidh sé/sí freagrach as riaradh an obair iomlán Ghairneoireachta sa Lár-ionad

  Tuilleadh eolais LAN CTR

 • Bainisteoir Ginearálta - LAN CTR

  Curtha in Airde: 9 Eanáir

  Spriocdháta: 26 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá bainisteoir ginearálta lánaimseartha a lorg ag “LAN CTR” le tabhairt faoi thogra acmhainní nádúrtha atá lonnaithe i gCloich Cheann Fhaola, Tír Chonaill. Tá an togra seo dírithe ar thairbhe a aimsiú as na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Is conradh trí bhliana é seo de réir coinníollacha POBAL.

  Tuilleadh eolais LAN CTR

 • Eagarthóir Cúnta (Sealadach) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 3 Eanáir

  Spriocdháta: 26 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Beidh an post sealadach seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Gaoth Dobhair agus beidh ar an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh le linn uaireanta oibre ón Luan go dtí an Aoine ón oifig seo. Beidh sé d’fhéidearthacht a bheith lonnaithe in oif oifigí Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ó tharla gur post sealadach é seo.

  Is é an tuarastal don phost seo ná €32,365 go €62,210 (pro rata). Post sealadach chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach atá i gceist.

  Tuilleadh eolais Foras na Gaeilge

 • Riarthóir - Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin

  Curtha in Airde: 10 Eanáir

  Spriocdháta: 22 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas faoi láthair le haghaidh Riarthóir lánaimseartha san Ionad Lae i mBaile Mhúirne. Tuilleadh eolais ag 026 45559 Seol CV agus litir chumhdaigh chuig cspmhuscrai@gmail.com.

  Tuilleadh eolais: Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin

 • Oifigeach Tionscadail SAFER - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: Eanáir

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Conradh ar feadh tréimhse suas go trí bliana atá i gceist leis an bpost. Beidh an té a c(h)eapfar freagrach as comhordú a dhéanamh ar chlár oibre SAFER sa Ghaeltacht agus as tacú le forbairt na hearnála biamara sa Ghaeltacht

  Tuilleadh eolaisÚdarás na Gaeltachta

 • Bainisteoir Ginearálta - An Taibhdhearc

  Curtha in Airde: 5 Eanáir

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost:  Fógraíonn An Taibhdhearc go bhfuil Bainisteoir Ginearálta le ceapadh ar Amharclann na Taibhdheirce, 19 An tSráid Láir, Gaillimh.

  Beidh an té a cheapfar freagrach as bainistíocht laethúil agus clár forbartha na hamharclainne mar gnó in mharthanach. Post dúshlánach ilghnéitheach a d’fhóirfeadh do dhuine fuinniúil. Tá Gaeilge líofa labhartha agus scríofa sár-riachtanach don phost seo mar aon le roinnt blianta taithí bainistíochta.

  Tuilleadh eolaisAn Taibhdhearc

 • Teicneoir Lánaimseartha - An Taibhdhearc

  Curtha in Airde: 5 Eanáir

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá teicneoir lánaimseartha de dhíth ar an Taibhdhearc. Ba chóir go mbeadh taithí ag an iarrthóir a bheith ag obair in amharclann.

  Tuilleadh eolais An Taibhdhearc

 • Aistritheoir/Fotheidealóir - Europus

  Curtha in Airde: 5 Eanáir

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar aistritheoir/fotheidealóir in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Tréimhse saoire máithreachais (8 mí) atá i gceist ach d’fhéadfadh fostaíocht a bheith ann ina dhiaidh sin.

  Fáilteofar roimh iarratais ó chéimithe a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu. Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh agus scrúdú. Seol litir iarratais agus CV chuig sinead@europus.ie

  Tuilleadh eolais: Sinead@europus.ie

 • Eagarthóir Taighde - Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU)

  Curtha in Airde: 2 Eanáir

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá eagarthóir taighde ar conradh á earcú ag Fiontar & Scoil na Gaeilge chun oibriú ar thionscadail éagsúla i réimsí na téarmeolaíochta agus na ndaonnachtaí digiteacha Gaeilge.

  D’fhéadfadh obair ar na tionscadail éagsúla seo a leanas a bheith i gceist ó am go ham: logainm.ie, tearma.ie, ainm.ie, iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), dúchas.ie agus gaois.ie. Beidh an t-eagarthóir taighde ina bhall de mheitheal idirdhisciplíneach a phléann le gnéithe den téarmeolaíocht, den logainmníocht, den bheathaisnéisíocht agus den bhéaloideas, i measc réimsí eile.

  Tuilleadh eolais: Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU)

 • Eagarthóir Idirlín - TG4

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Spriocdháta: 19 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Bheadh an té a cheapfar ag obair le foireann idirlín TG4, ag leagan amach na leathanach ar Shuíomh Gréasáin TG4.ie agus ar Sheinnteoir TG4

  Ar na scileanna agus taithí atá riachtanach don ról seo, tá taithí phraicticiúil ar obair idirlíne, ina measc SEO, Google Analytics agus margaíocht r-phoist; maraon le h-ard chumas Gaeilge agus Béarla scríofa.

  Tuilleadh eolais TG4

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí (BÁC) - Cpl Language Jobs

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Cpl sa tóir ar Ghníomhairí um Sheirbhís do Chustaiméirí i mBaile Átha Cliath chun cabhrú le daoine a bhfuil deacrachtaí nó fadhbanna acu. Is é an gnáth-thuarastal don ról seo ná €23,000 in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais Cpl Language Jobs

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí (Dún Dealgan) - Cpl Language Jobs

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Cpl sa tóir ar Ghníomhairí um Sheirbhís do Chustaiméirí i nDún Dealgan. Is é an gnáth-thuarastal don ról seo ná €27,000 in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais Cpl Language Jobs

 • Bainisteoir - Bialann Bia

  Curtha in Airde: 3 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá bainisteoir lánaimseartha de dhíth do bhialann in iarthar Bhéal Feirste. Is éigean don té a cheapfar bheith solúbtha agus ar a laghad 3 bliana de thaithí aige nó aici i ról bainistíochta. Is éigean Gaeilge líofa bheith ag gach iarrthóir. Cuir do CV chuig oisin@biabelfast.ie

  Tuilleadh eolais: oisin@biabelfast.ie

 • Scrúdaitheoir - TEG

  Curtha in Airde: 13 Nollaig

  Spriocdháta: Ar fáil go leanúnach

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal scrúdaitheoirí á chur le chéile ag TEG do scrúduithe cainte 2018. Bíonn scrúduithe cainte ar siúl ar fud na tíre ag amanna éagsúla i rith na bliana. Bíonn obair i rith na seachtaine agus ag an deireadh seachtaine i gceist. Tá sé inmhianaithe go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge (TEG Ardleibhéal 1 (C1) nó a chomhionann) agus taithí ar theagasc agus ar mheasúnú na Gaeilge ag scrúdaitheoirí. Cuirfear oiliúint ar fáil. Seol CV reatha chuig: teanga@mu.ie / 01 7086417

  Tuilleadh eolaisTeastas Eorpach Gaeilge

 • Láithreoir Raidió - Raidió Rí-Rá

  Curtha in Airde: Bealtaine

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost: Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua! Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

  Tuilleadh eolaisrira@cnag.ie

 • Láithreoir Raidió - Raidió na dTreabh

  Curtha in Airde: 15 Meán Fómhair

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost:  An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

  Tuilleadh eolais: eolas@rnat.ie

 • Oibrí Deonach le Féile na Máthairtheangacha

  Curtha in Airde: 16 Samhain

  Dáta na Féile: 24 Feabhra 2018

  Cur síos ar an bpost: Beidh an fhéile ar siúl ar 24 Feabhra 2018 in OutHouse, lonnaithe ar Shráid Chéipil, BÁC 1. Déanfar ceiliúradh ar an éagsúlacht teangeolaíochta ar fáil in Éirinn le ceardlanna agus léirithe ar na teangacha difiriúla a labhraítear sa tír.

  Tá roinnt oibrithe deonacha á lorg ag Féile na Máthairtheangacha chun cuidiú le gnéithe éagsúla den ullmhúchán roimh an bhféile agus lena linn. Is féidir níos mó eolais faoin obair dheonach a fháil anseo

  Tuilleadh eolais:  elena@mothertongues.ie

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.