Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó


Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • 25 Beal: Oifigeach Pleanála Teanga - Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: 25 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfadh cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR. agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair CTR

 • 25 Beal: Oifigeach Pleanála Teanga- Pobal Eascarrach CTR

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: 25 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Pobal Eascarrach CTR.

  Tuilleadh eolais:  Pobal Eascarrach CTR

 • 28 Beal: Oifigeach Forbartha & Turasóireachta - Cósta Gaelach Chonamara & Árainn CTR

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: 28 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá post ar chonradh mar Oifigeach Forbartha & Turasóireachta, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á thairiscint ag an eagraíocht nua Cósta Gaelach Chonamara & Árainn CTR. d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.

  Tuilleadh eolais: Cósta Gaelach Chonamara & Árainn CTR

 • 29 Beal: Oifigeach Gaeilge - Comhairle Cathrach Bhéal Feirste

  Curtha in Airde: 10 Bealtaine

  Spriocdháta: 29 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Faoi láthair tá post buan, lánaimseartha amháin ann. D'fhéadfaí poist eile lánaimseartha, pháirtaimseartha, shealadacha agus bhuana a líonadh ó liosta cúltaca.

  Tuilleadh eolaisComhairle Cathrach Bhéal Feirste

 • 29 Beal: Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin - Comhar na nOileán CTR

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 29 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Comhar na nOileán CTR

 • 30 Beal: Cúramóirí Baile - Tearmann Éanna CTR.

  Curtha in Airde: 18 Bealtaine

  Spriocdháta: 30 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Tearmann Éanna CTR., ag lorg iarratais do phoist pháirtaimseartha mar chúramóirí baile sna ceantair ó Bhearna go Carna agus ar Oileáin Árann. Tá cáilíochtaí FETAC Leibhéal 5 i gCúram Baile riachtanach nó is féidir leis an iarrthóir a bheith ag baint amach na gcáilíochtaí sin i láthair na huaire. Tá ceadúnas tiomána glan riachtanach chomh maith le hardchaighdeán Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Tearmann Éanna CTR.

 • 1 Meith: Comhairleoir Pleanála Teanga - Gleann Fhine CFTR

  Curtha in Airde: 18 Bealtaine

  Spriocdháta: 1 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Gleann Fhinne CFTR./Coiste Pleanála Teanga na Gaeltacha Láir ag lorg tairisintí ó eagrais nó ó dhaoine aonaracha atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le seirbhís a chur ar fáil trí chomhordú a dhéanamh ar thionscadal pleanála teanga i Limistéar Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir.

  Tuilleadh eolais: Gleann Fhine CFTR

 • 1 Meith: Riarthóir - Na Píobairí Uilleann

  Curtha in Airde: 8 Bealtaine

  Spriocdháta: 1 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Na Píobairí Uilleann sa tóir ar Riarthóir dá bhfoireann ar mhaithe le hobair pleanála agus forbartha a láimhseáil.

  Tuilleadh eolais: Na Píobairí Uilleann

 • 1 Meith: Scéim na nIontrálaithe Nua - An Ciste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann

  Curtha in Airde: 18 Bealtaine

  Spriocdháta: 1 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá iarratais á lorg ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG), Scáileán Thuaisceart Éireann ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu agus a bhfuil spéis acu bheith ag obair san earnáil léiriúcháin dá scéim oiliúna d’Iontrálaithe Nua.

  Is socrúchán bliana ar pá (ar íosphá) í an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Teilifíse agus í dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu [4 áit san iomlán].

  Tuilleadh eolais: An Ciste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann

 • 1 Meith: Oifigeach Forbartha Chlár LEADER - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: 1 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Clár LEADER 2014-2020 do Ghaeltacht Dhún na nGall (seachas na hoileáin Ghaeltachta) á riaradh / á bhainistiú ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Dhún na nGall (LCDC) Dhún na nGall.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 1 Meith: Comhordaitheoir Craolacháin Teilifíse - RTÉ

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 1 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá RTÉ sa tóir ar Chomhordaitheoirí Craolacháin Teilifíse i láthair na huaire. Beidh na róil seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste dóibh.

  Tuilleadh eolais: RTÉ

 • 5 Meith: Oifigeach Oideachais Bunscoile - An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 5 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Is mian le COGG Oifigeach Oideachais a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998). Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie

  Tuilleadh eolais: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 • 6 Meith: Garda faoi Oiliúint - An Garda Síochána

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá An Garda Síochána ag lorg 800 Garda nua mar chuid den fheachtas earcaíochta do Ghardaí faoi oiliúint. Beidh críoch leis an gcomórtas ag a 3pm, Dé Céadaoin, 6 Meitheamh.

  Tuilleadh eolais: An Garda Síochána

 • 7 Meith: Teicneoir Cuntasaíochta - An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (Corcaigh)

  Curtha in Airde: 25 Bealtaine

  Spriocdháta: 7 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Meicníocht tacaíochta ar mhaithe le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna is ea an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU), a thugann tacaíocht dóibh le bainistíocht airgeadais agus le freagracht ó thaobh maoiniú Stáit de. Anois tá folúntas sa phost seo a leanas: Teicneoir Cuntasaíochta i mBaile an Easpaig, Corcaigh. Bronnfar pointí breise ar iarrthóirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus a bheadh in ann a gcuid dualgas a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais

 • 8 Meith: Stiúrthóir Cúnta - Naíonra Bhóín Dé, Cill Dara

  Curtha in Airde: 25 Bealtaine

  Spriocdháta: 8 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Bhóín Dé, Gaelscoil Chill Dara, An Currach, Co. Chill Dara. Riachtanais: cumas faoi leith ag obair le páistí óga, scileanna cumarsáide láidre agus Gaeilge líofa.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Bhóín Dé

 • 14 Meith: Léachtóir Cúnta sa Nua-Ghaeilge - Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad

  Curtha in Airde: 24 Bealtaine

  Spriocdháta: 14 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Ollscoil Mhá Nuad tiomanta do straitéis ina ndéantar príomhspriocanna na hOllscoile maidir le taighde agus scoláireacht den scoth agus oideachas den scoth a idirnascadh agus ina léirítear an meas céanna ar an dá ghné. Tá scoláire á lorg againn a thiocfaidh isteach san fhoireann ar feadh bliana mar Léachtóir Cúnta sa Nua-Ghaeilge.

  Tuilleadh eolaisScoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad

 • 14 Meith: Aistritheoir Grád I - Seirbhís Thithe an Oireachtais

  Curtha in Airde: 25 Bealtaine

  Spriocdháta: 14 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Is mian linn Aistritheoir – Grád I a earcú le haghaidh Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Beidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ag tuairisciú don Phríomh-Aistritheoir agus beidh sé nó sí freagrach as an eagarthóireacht deiridh a dhéanamh ar aistriúcháin ar théacsanna dlí agus eile ó Bhéarla go Gaeilge.

  Tuilleadh eolais: Seirbhís Thithe an Oireachtais

 • 15 Meith: Oifigeach Margaíochta - Forbairt Fhánada CTR (Teach Solais Fhánada)

  Curtha in Airde: 13 Bealtaine

  Spriocdháta: 15 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Margaíochta, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á thairiscint ag Forbairt Fhánada CTR, (Teach Solais Fhánada) d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.. Beidh an té a cheapfar lonnaithe ag Teach Solais Chionn Fhánada i dtuaisceart Dhún na nGall.

  Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa mhargaíocht nó le taithí 3 bliana ag plé le cúrsaí margaíochta agus spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt na hearnála Turasóireachta a roghnófar.

  Tuilleadh eolais Forbairt Fhánada CTR

 • 15 Meith: Bainisteoir Cúnta - Tearmann Éanna

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: 15 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Tearmann Éanna ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Bhainisteoir Cúnta a bheidh lonnaithe in oifig na heagraíochta ar an Tulaigh, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Tearmann Éanna 

 • Curtha in Airde: 25 Bealtaine

  Spriocdháta: 22 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Is mian le TG4 deis a thabhairt duitse dul i mbun oibre le foireann chruthaitheach agus dhíograiseach i gceannáras TG4 i mBaile na hAbhann. Is post bliana atá i gceist a thosóidh i lár mhí Iúil. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a chruthú d’fheachtais a bheidh le craoladh ar an aer agus ar ardáin shóisialta TG4.

  Beidh an té a cheapfar ag obair le rannóg margaíochta ábhar ilmheán TG4. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a thabharfaidh léiriú ar chatalóg saibhir agus éagsúil clár TG4 a roghnú, a léiriú agus a fhoilsiú.

  Tuilleadh eolaisTG4

 •  

  Níl aon spriocdháta sonrach luaite leis na folúntais seo a leanas:

   

 • Láithreoir Raidió - Raidió Rí-Rá

  Curtha in Airde: 28 Aibreán

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost: Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua! Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

  Tuilleadh eolaisrira@cnag.ie

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 • Cúntóir Riaracháin - ICE Jobs Gaillimh (Gníomhaireacht)

  Curtha in Airde: 21 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is iad na príomhdhualgais a bheidh ar an té a cheapfar ná cuidiú le Riarthóir Theagasc na Gaeilge cúrsaí Dioplóma do mhic léinn agus don phobal a reáchtáil, agus a bheith freagracht as obair riaracháin an Dioplóma sa Ghaeilge chomh maith le déileáil le fiosrúcháin ó mhic léinn agus caidreamh a choinneáil le Ranna eile san Ollscoil agus leis an bpobal taobh amuigh.

  Tuilleadh eolais: ICE Jobs (Gníomhaireacht)

 • Cúntoir i gCaife - Caife na Caolóige, An Daingean

  Curtha in Airde: 18 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Caife na Caolóige sa tóir ar fhostaithe páirtaimseartha agus lánaimseartha dá bhfoireann.

  Tuilleadh eolais:  Caife na Caolóige

 • Cúntóir Múinteora i Naíonra - Safari Childcare

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Safari Childcare sa  tóir ar Chúntóir Múinteora le páirt a ghlacadh ar a bhfoireann. Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Safari Childcare

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland (Gaillimh)

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá SGS Ireland sa tóir ar Oifigeach Fíorúcháin ar bhonn lánaimseartha a bheidh lonnaithe i nGaillimh. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste don phost seo.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland (Sciobairín)

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá SGS Ireland sa tóir ar Oifigeach Fíorúcháin ar chonradh trí mhí a bheidh lonnaithe ar an Sciobairín. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste don phost seo.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Oiliúnóir Teanga - One Tongue Cultural & Language Solutions

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá oiliúnóir a bhfuil taithí aige nó aici ag teastáil ó One Tounge le hobair saor ó chonradh a dhéanamh go páirtaimseartha i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolaisOne Tongue Cultural & Language Solutions

 • Stiúrthóir Naíonra - Naíonra na Giúise, Teach na Giúise

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm foireann an Naíonra dírithe ar chúram agus oideachas d’ard chaighdeán a thabhairt do na páistí a fhreastalaíonn ar an seirbhís. Cruthíonn an Naíonra seo timpeallacht taitneamhach do na páistí.

  Tuilleadh eolais Naíonra na Giúise

 • Fir Bheáir - McGinn's Hop House, Gaillimh

  Curtha in Airde: 8 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Mc Ginn's Hop House sa tóir ar bheirt éagsúil dá bhfoireann, fear beáir le taithí agus fear beáir sinsearach. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste de na poist seo. Is féidir dul chuig an bhfógra don chéad phost anseo agus an dara phost anseo.

  Tuilleadh eolais: McGinn's Hop House

 • Measúnóir Pearsantaithe Idirlín - Lionbridge

  Curtha in Airde: 25 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: In this job you will be using your knowledge of the Irish language and reviewing online search results in order to improve their content and quality. You will be required to provide feedback and analysis on content found in search engine results and provide ratings on their relevance to the search terms used. Another aspect of this role will involve reviewing the Irish language used in the search results by examining grammar, tone and cultural relevance.

  Tuilleadh eolais Lionbridge

 • Aistritheoirí Gaeilge - Word Perfect Translations

  Curtha in Airde: 4 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Word Perfect Translations sa tóir ar fhoireann d'aistritheoirí oilte le hobair páirtaimseartha a dhéanamh dóibh. Is féidir breathnú ar shuíomh an chomhlachta anseo

  Tuilleadh eolais Word Perfect Translations

 • Cócaire Sinsearach - Café an Carn

  Curtha in Airde: 2 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Ba mhaith linn Cócaire Sinsearach a earcú don chaife pobail nua ag An Carn. Tá an tionscadal nuálach seo le tosú ag deireadh an tsamhraidh 2018 agus tá sé mar chuid de lárionad An Carn atá mar mhol tionscadal ag an phobal áitiúil.

  Tá duine díograiseach tiomanta de dhíth orainn a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair i gcaifé/cistin (3 bliana taithí ar a laghad).

  Tuilleadh eolais: An Carn

 • Maor Snámha Cáilithe - Coláiste na nOileán

  Curtha in Airde: 2 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste na nOileán ag lorg maor snámha atá cáilithe ar an trá i rith an tSamhraidh. Má tá suim agat sa phost is féidir leat an fhoirm a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig an oifig ar rphost colnanoilean@gmail.com 

  Tuilleadh eolaisColáiste na nOileán

 • Teagascóirí Gaeilge - Rosetta Stone

  Curtha in Airde: 25 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Rosetta Stone Studio is searching for native speakers of Irish to facilitate a series of energetic online language classes for beginner to advanced students. Applicants MUST be comfortable with technology, have access to broadband Internet from a personal computer, and be able to work 4-6 hours weekly with a flexible schedule to accommodate students. Candidates must reside in the United Kingdom area (or Northern Ireland) for consideration. 

  This is a work from home part-time position.

  We are looking for candidates who can work at least one evening (11:00PM-3:00AM BST) and who have additional availability during weekday mornings/early afternoon.

  Tuilleadh eolais: Rosetta Stone

 • Comhairleoir Bailiúcháin - Arvato Finance Services

  Curtha in Airde: 12 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Arvato Finnce Services sa tóir ar Chomhairleoir Bailiúcháin a bhfuil Gaeilge líofa aige/aici. Beidh an ról seo lonnaithe i gcathair Bhaile Átha Cliath

  Tuilleadh eolais: Arvato Finance Services

 • Rólanna Éagsúla Innealtóireachta & Feidhmiúcháin - Aran Biomedical Teo.

  Curtha in Airde: 27 Márta

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Aran Biomedical sa tóir ar réimse leathan daoine a bhfuil taithí acu in earnáil na hinnealtóireachta le páirt a ghlacadh ar a bhfoireann. Beidh na rólanna seo lonnaithe ar an Spidéal i gContae na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Aran Biomedical Teo.

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí (Dún Dealgan) - Cpl Language Jobs

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Cpl sa tóir ar Ghníomhairí um Sheirbhís do Chustaiméirí i nDún Dealgan. Is é an gnáth-thuarastal don ról seo ná €27,000 in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais Cpl Language Jobs

 • Láithreoir Raidió - Raidió na dTreabh

  Curtha in Airde: 15 Meán Fómhair

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost:  An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

  Tuilleadh eolais: eolas@rnat.ie

 •  

   

  Níos mó folúntas múinteoireachta le feiceáil ar educationposts.ie anseo

   

 • 6 Meith: Leas-Phríomhoide na Scoile - Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

  Curtha in Airde: 17 Bealtaine

  Spriocdháta: 6 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Is mian le Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo leas-phríomhoide nua a cheapadh. Tá Coláiste Muire lonnaithe sa Ghaeltacht.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na bhFiann

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá cúpla post múinteoireachta ar fáil le Coláiste na bhFiann i nGaoth Dobhair, Ráth Chairn agus i nDroim Rí idir 03/06/2018 - 23/06/2018. Má tá spéis agat sna róil seol ríomhphost go michelle@cnb.ie

  Tuilleadh eolais: michelle@cnb.ie

 • Múinteoir Gaeilge - Le Chéile Secondary School

  Curtha in Airde: 22 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas do mhúinteoirí Gaeilge ag Le Chéile Secondary School i láthair na huaire, scoil nua ar an bhfód lonnaithe i mBaile an Tirialaigh, BÁC 15

  Tuilleadh eolais: Le Chéile Secondary School

 • Múinteoir Gaeilge - Togra Mhaigh Eo

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas do mhúinteoir Gaeilge ag Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh le haghaidh Campa Samhraidh Gaeilge ón 2-6 Iúil 2018 094-90-22444 nó 087-978-1166

  Tuilleadh eolais: eolas@conradhmhaigheo.ie

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College Dublin

  Curtha in Airde: 10 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Hibernia College Dublin sa tóir ar theagscóirí ar ábhair éagsúla, an Ghaeilge san áireamh.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College Dublin

 • Múinteoir Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Spleodar

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ag Spleodar do mhúinteoirí ar chúrsa A (05/06 - 27/06/2018). Is gá go mbeidh Uimhir Comhairle Múinteoireachta ag gach iarratasóir. Tuilleadh eolais ó Spleodar ag 091 388916 nó carmel@spleodar.com

  Tuilleadh eolaisSpleodar

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na nOileán

  Curtha in Airde: 1 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais poist ag Coláiste na nOileán do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéil ar chúrsa E 04/07/18 - 18/07/18, F 26/07/18 - 09/08/18 & J 19/07 - 02/08 an samhradh seo. Tá Uimhir Comhairle Múinteoireachta & carr riachtanach don phost. Is féidir leat foirm iarratais a líonadh ag http://colaistenanoilean.ie/eolas-info/application-forms/ agus é a sheoladh ar ais chugainn ag colnanoilean@gmail.com nó ag Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolaisColáiste na nOileán

 • Múinteoirí Gaeilge - Meánscoil Iognáid Rís

  Curtha in Airde: 17 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Meánscoil Iognáid Rís i Nás na Ríogh sa tóir ar mhúinteoirí gaeilge don chéad scoilbhliain eile. Má tá aon spéis ag aon duine ann seol cóip do do C.V ag An Príomhoide, Meánscoil Iognáid Rís, Nás na Ríogh, Co.Chill Dara.

  Tuilleadh eolais: info@drimnaghcastle.ie

 • Rólanna Múinteoireachta Éagsúla - Bua

  Curtha in Airde: 5 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Bua (www.buabeo.ie), ag earcú múinteoirí bríomhara, paiseanta agus núálacha chun cur lena phainéal múinteoirí don Samhradh 2018. Tá múinteoirí ag teastáil chun ceardlanna 90 nóiméad a theagasc mar aon le múinteoirí a oibreoidh go lán aimseartha i rith an chúrsa ar fad.

  Tuilleadh eolais: Bua

 • Poist Éagsúla - Coláiste Uisce

  Curtha in Airde: 7 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste Uisce sa tóir ar mhúinteoirí dá gcúrsaí samhraidh. Táthar ag lorg iarrthóirí do phost an phríomhoide agus leasphríomhoide chomh maith.

  Tuilleadh eolaisColáiste Uisce

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.