Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Bíonn imeachtaí ardú feasachta á reáchtáil i rith na mbliana ag Conradh na Gaeilge agus ag craobhacha áitiúla thart timpeall na tíre.  Is féidir do chraobh áitiúil a aimsiú anseo.  Seo thíos roinnt imeachtaí ardú feasachta a bhíonn á n-eagrú go rialta ag foireann Chonradh na Gaeilge.

Image result for seachtain na gaeilge

Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an
gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn
ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Bíonn an
fhéile ar siúl ón 1 – 17 Márta gach bliain.  Tá tuilleadh eolais
maidir leis an bhféile ar fáil ar www.snag.ie.

Bíonn Comhrá ar siúl uair in aghaidh na bliana.  Comhrá
leanúnach as Gaeilge ar feadh seachtaine a bhíonn i gceist agus
bíonn sé ar fad le feiceáil ar líne. Glacann grúpaí éagsúla ar fud
an domhain páirt sa gcomhrá beo seo a tharla don chéad uair i
2013 i mar chuid de Bhliain na Gaeilge.  Is féidir tuilleadh a eolais
a fháil tríd ríomhphost a sheoladh chuig comhra@cnag.ie nó
glaoch a chur ar 01 4757401.


Seó Bóthair

Tá clú agus cáil bainte amach ag an Seó Bóthair mar chuid thábhachtach
den fhéilire scoile. Beimid ar an mbóthar gach seachtain ag
spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre. Beidh deis
ag na daltaí foghlaim faoi thábhacht na Gaeilge i 1916 agus faoin
mborradh atá tágtha ar an teanga ó shin. Táimid an-bhuíoch den
Roinn Oideachais & Scileanna as a gcuid tacaíochta le Seó Bóthair
2016 a eagrú.  Is féidir clárú agus tuilleadh eolais a aimsiú anseo.

Image result for gaeilge 24


Gaeilge 24

Dúshlán atá i nGaeilge 24 a chuireann dualgas orthu siúd atá ag
glacadh páirte gan ach Gaeilge a labhairt ar feadh lá iomlán.  Is í
aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh an Ghaeilge
a úsáid ar feadh 24 uair a’ chloig; ar scoil, sa bhaile, le cairde, i
siopaí, le clubanna spóirt agus eile!  Is féidir clárú nó tuilleadh
eolais a aimsiú anseo.