Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Cén áit ar féidir leat teacht orthu?

Tá Siopa Leabhar ag Conradh na Gaeilge in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, atá oscailte ó 9.30 – 17.30 Luan go hAoine agus 10.00 – 16.00 ar an Satharn. 

Díolann Litríocht réimse leathan de leabhair Ghaeilge éagsúla ar líne, agus is féidir iad a sheoladh chugat tríd an bpost.

Is siopa leabhar neamhspleách é An Ceathrú Póilí, lonnaithe i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich in mBéal Feirste. Osclaíonn siad ó 9:00 go 17:30 Luan go hAoine, agus ó 9:30 go 17:00 ar an Satharn. 

Díolann Loveleabhargaeilge.com réimse de leabhair Ghaeilge do pháistí agus daoine fásta.

An Siopa Gaeilge lonnaithe i nGleann Cholm Cille, Dún na nGall. Tá Oideas Gael i bhfeighil air, grúpa atá ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta ó 1984. Tá rogha ábhair acu atá oiriúnach don fhoghlaimeoir agus don mhúinteoir, i dteannta le hábhair do pháistí agus acmhainní ceoil thraidisiúnta. 

Cuireann Gaelchultúr rogha leabhair ar fáil, i dteannta le dlúthdhioscaí, cártaí beannachta, t-léintí agus cluichí. 

Féilte, imeachtaí agus clubanna

Is féile litríochta bliantúil í Imram, a bunaíodh í 2014. Tá sé mar aidhm ag an bhféile leabhair agus litríocht Ghaeilge nua-aimsire a chur chun cinn trí imeachtaí éagsúla a cothú ar fud Bhaile Átha Cliath. 

Bhunaigh Gaeltchultúr Teo. Clubleabhar.com i 2004. Spreagann an tionscamh daoine in Éirinn agus ar fud an domhain chun club leabhar a bhúnú do leabhair Ghaeilge. Cuireann an suíomh leabhar amháin chun cinn in aghaidh na míosa, agus cuireann sé árdán ar fáil ionas go mbeidh daoine in ann na leabhair a phlé agus go chun tacaíocht a thabhairt dóibh

17 leabhar d'fhoghlaimeoirí fásta

Seo roinnt moltaí ón ngréasán 'Múinteoirí Gaeilge d'Aosaigh': 

1. Éalú, Áine Ní Fhoghlú
2. Dúnmharú ar an Dart, R Ó Báille
3. Tuairimí, Honor Mhic Giolla Chlaoin
4. Na Lucha ag Rince, M Ó Ruairc
5. Taibhsí an Locha, Antain Mac Lochlainn
6. An Geall, Liam Mac Uistín
7. An Mianadóir, Jackie Mac Donncha
8. An Strainséir, Brian Ó Tiomáin
9. Míle Murdar le Mícheál Ó Ruairc
10. An Gaeilgeoir Grámhar le hAlan Desmond
11. Samhradh an Chéasta le Catherine Foley
12. Teach na gColúr le hAisling Ní Leidhin agus Liam Mac Amhlaigh
13. An Bealach Cóir le Pól Ó Muirí
14. Fianaise le Mícheál Ó Ruairc
15. Cathair an Tíogair le Feargal Ó Dubhghaill
16. Nuair a Stadann an Ceol le Marie Whelton
17. Bóthar na Rós le hOrna Ní Choileáin

 

Foilsitheoirí

Seo thíos liosta de na comhlachtaí foilsiúcháin éagsúla agus a gcuid sonraí.

 • An Gúm

  angum@forasnagaeilge.ie

  www.gaeilge.ie 

  Foislitheoir leabhar Gaeilge an Stáit – leabhar do dhaoine óga, páistí, leabhair scoile agus foclóirí don chuid is mó a bhíonn á chur i gcló acu.

 • An Sagart

  pof@diseart.ie

  Foilsíonn An Sagart leabhair léinn, sraitheanna agus irisí léannta chomh maith le nua-litríocht idir phrós, fhilíocht, spioradáltacht, dhiagacht agus dhrámaíocht.

 • Dalen Éireann

  daleneireann.com

  dalen@daleneireann.com

  Foilsíonn Dalen Éireann Asterix agus Tintin i nGaeilge agus i dteangacha Ceilteacha eile

 • An tSnáthaid Mhór

  antsnathaidmhor.com

  andrewwhitson@hotmail.com 

  Leabhair Ghaeilge do dhaoine óga agus do pháistí léirithe le pictiúirí galánta.

 • Cló Chaisil

  cairco@eircom.net 

  Leabhair bunaithe ar ábhar spioradálta.

 • Cló Iar-Chonnachta

  www.cic.ie

  Foilsíonn Cló Iar-Chonnacht leabhair i nGaeilge agus ceol Gaelach. Díolann siad réimse leathain leabhair agus albaim ar ár suíomh idirlín agus ón siopa leabhar i gConamara.

 • Cló Mhaigh Eo

  colmanor@anu.ie 

  www.leabhar.com

  Leabhair galánta do ghasúir agus do dhaoine óga.

 • Coiscéim

  coisceim@dublin.ie 

  www.coisceim.ie

  Foilsitheoirí chun tosaigh agus leabhair ghinearálta as Gaeilge á chur i gcló acu.  Na mílte teidil i gcló acu idir phrós agus filíocht nua-aimseartha as Gaeilge.

 • Cois Life

  www.coislife.ie

  Litríocht agus ábhar acadúla.

 • LeabhairCOMHAR

  leabhaircomhar@comhar.ie

  comhar.ie/leabhair

  Athbhunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta LeabhairCOMHAR sa bhliain 2010 chun nualitríocht na Gaeilge a fhorbairt. Tá sé mar aidhm ag an gcomhlacht seo scríbhneoirí úra a earcú agus a chothú ar bhonn leanúnach agus tá sraitheanna nua leabhar á bhforbairt aige faoi láthair.

 • Cumann na Scríbheann nGaedhilge

  Cumann na Scríbheann nGaedhilge

  Tá leaganacha dea-scríofa, dea-aistrithe agus eagraithe de shaothair os cionn céad bliana d’aois á chur i gclóg ag Cumann na Scríbheann nGaedhilge.

 • Foilseacháin Ábhair Spioradálta (FÁS)

  timire.ie

  Foilsitheoirí a chuireann leabhair spioradálta agus irisleabhar An Timire i gcló.

 • Futa Fata

  eolas@futafata.com

  www.futafata.com

  Lipéid ceoil agus foilsitheoir ag cur leabhar agus dlúthdioscaí ar fáil as Gaeilge do dhaoine óga agus páistí.

 • Leabhar Breac

  eolas@leabharbreac.com

  www.leabharbreac.com

  Litríocht ar ardchaighdéan as Gaeilge.

 • Móinín

  moinin@eircom.net 

  Litríocht as Gaeilge agus as Béarla do pháistí agus do dhaoine fásta.

 • Oidhreacht Chorca Dhuibhe

  mus@cfcd.net

  http://www.oidhreacht.ie/fiolseachain.asp

  Speisialtóirí ag cur leabhar agus dlúthdioscaí i gcló a bhaineann go dlúth le Gaeltacht Chiarraí.

 • Púca Press

  leib@pucapress.com

  www.pucapress.com Comhlachta beag foilseachán ag cur leaganacha speisialta leabhar lámh clóite i gcló ar fáil as Gaeilge agus i dteangacha eile.

 • Sáirséal – Ó Marcaigh: Cló Iar-Chonnachta

  www.cic.ie 

  Faoi bhrat Chló Iar-Chonnachta a bhunaíodh atá Sáirséal-Ó Marcaigh.  Bunaíodh an comhlacht ar dtús faoin ainm Sáirséal agus Dill, a chuir saothair an-chuid filí agus scríbhneoirí mór le rá san fhichiú haois.