Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá sé cheanneagraíocht maonaoithe ag Foras na Gaeilge.
Díríonn gach ceann de na sé cheanneagraíocht isteach ar shainchúram ar leith de cheann amháin de sé réimse leathana oibre. Bíonn na ceanneagraíochtaí ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin.

Is iad Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceanneagraíochtaí a bheidh ag feidhmiú leis na mór-réimsí oibre faoina gcúram a chur chun cinn ar fud an oileáin.

Gaelscoileanna Teo

Is eagraíocht é Gaelscoileanna Teo a thacaíonn leis an
nGaeloideachas – réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus
meánscolaíocht lasmuigh den Ghaeltacht.

Image result for conradh na gaeilge jpg

Conradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge
agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na
Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann agus
timpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an
Chonartha gníomhach ag cur an Ghaeilge chun cinn i ngach
gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus cúrsaí oideachais go dtí
forbairt na meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

 

Image result for cumann na bhfiann

Cumann na bhFiann

Is í an phríomhaidhm atá ag Cumann na bhFiann ná deiseanna
úsáide na Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine óga lasmuigh
den scoil. Cabhraíonn seo le nósmhaireacht a chothú iontu,
an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisiallta.

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur
chun cinn chun leasa na Gaeilge.  Cuimsíonn gníomhchlár Gael
Linn trí phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí
chun tácú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta.

 

Image result for gael linn

Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 mar uirlis forbartha
teanga trí chomórtas idir grúpaí pobail. Tá freagracht ar
leith ag Glór na nGael I dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge
sa teaghlach; forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus
forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

 

Image result for oireachtas na gaeilge

Oireachtas na Gaeilge

Faoi láthair reáchtálann Oireachtas na Gaeilge príomhfhéile
bhliantúil na nGael, Oireachtas na Samhna a bhí, chomh maith le
Comórtas Liteartha an Oireachtais, Gradaim Chumarsáide
an Oireachtais, Léacht Bhliantúil an Oireachtais agus a lán
eile.  ‘Cruinniú’ nó ‘tionól’ de chuid lucht rialaithe na hÉireann
an chiall a bhí leis an bhfocal `oireachtas` sa 7ú haois. Go dtí
an lá atá inniu ann leanann Oireachtas na Gaeilge de thraidisiún
uasal an tionóil agus na díospóireachta, a bhunaigh ár sinsir
na céadta bliain ó shin, ag cur fáilte roimh óg agus aosta,
scríbhneoirí, filí, amhránaí, damhsóirí, ealaíontóirí, scéalaithe,
aisteoirí, aithriseoirí, cumadóirí ceoil agus amhráin, ceoltóirí
agus pobal na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear.