Priontáil
Catagóir: English
Amais: 2146

Tá Seachtain na Gaeilge 2019 linn, an fhéile Ghaeilge is mó den bhliain. Seo thíos roinnt moltaí spleodaracha le le cabhrú leat agus le do rang ceiliúradh a dhéanamh uirthi.Tá go leor bealaí leis an nGaeilge a cheiliúradh le linn na féile! Uaireanta bíonn an éifeacht is mó ag na rudaí beaga. Smaoinigh ar fhógraíocht dhátheangach a chur in airde sa scoil, nó “go raibh maith agat” nó "le do thoil" a rá sa cheaintín in ionad "please" agus "thank you".

Is féidir teacht ar go leor smaointe éagsúla anseo d’imeachtaí leis na daltaí a spreagadh le linn Sheachtain na Gaeilge i mbliana.

 Tugann #SnaG19 deis do gach uile duine a chuid Gaeilge a labhairt i suíomhanna éagsúla ar fud na tíre agus má tá rang iomaíoch agat is cinnte go mbeidh an-suim acu sna comórtais éagsúla a bhíonn á reáchtáil lena linn.

Bí gníomhach agus spreag do rang le comórtais a dhéanamh trí mheán na Gaeilge! Is féidir leat teacht ar na comórtais a bheidh ar siúl i rith Sheachtain na Gaeilge ag an nasc seo

 Bí rannpháirteach sa réabhlóid theicneolaíoch agus bí ag úsáid na Gaeilge ar líne. Tá líon na dtvuíteanna as Gaeilge ar Twitter anois ag níos mó ná 3 milliún!

Tá imeacht speisialta - Lá na Meán Sóisialta - á eagrú ar an 6 Márta le hárdán a thabhairt do chainteoirí na Gaeilge ar an idirlíon. Má tá cead ag na daltaí, spreag iad le bheith ag tvuíteáil le #SnaG19 agus páirt a ghlacadh sa chibear-Ghaeltacht atá ag ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge i mbliana. Is féidir leat teacht ar roinnt treoracha anseo le húsáid a bhaint as na meáin shóisialta ar an lá.

Den chéad uair riamh tá ceathrar ambasadóir ag Seachtain na Gaeilge le Energia - Tracy Clifford, Michael Darragh Macauley, Linda Ervine agus Sibéal Ní Chasaide. Is féidir le do rang foghlaim futhú agus faoin gcaidreamh atá acu leis an teanga anseo.

Tá go leor imeachtaí áitiúla á n-eagrú ag grúpaí pobail freisin. Féach ar an liosta seo le fáil amach an bhfuil aon imeacht cóngarach duit. An mbeidh deis agaibh freastal air? Seans go bhfeicfidh tú duine de na hambasadóirí iontacha ann!An bhfuil duaiseanna agus acmhainní uait leis na daltaí a spreagadh? Is féidir leat teacht ar phóstaeir agus acmhainní le híoslódáil ag an nasc seo. Tá go leor moltaí le léamh i lámhleabhar na scoileanna freisin le hionsparáid a spreagadh ionat agus an fhéile á ceiliúradh agat.

Faraor ní bhíonn sé d’acmhainn ag foireann Sheachtain na Gaeilge le Energia acmhainní a sheoladh amach saor in aisce ach is féidir i gcónaí acmhainní a cheannach ón siopa ar líne anseo.