Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Is iomaí buntáiste atá ann dóibh siúd a bhfuil níos mó ná teanga amháin acu.
Seo a leanas roinnt buntáistí atá ann dóibh siúd a roghnaíonn oideachas trí mheán na Gaeilge

Nuair a thógtar trí Ghaeilge, tá buntáistí luachmhaire á dtabhairt dóibh ó thaobh:

1. A bheith in ann léamh agus scríobh

2. Níos mó teangacha a fhoghlaim

3. Scileanna cumarsáide a fhorbairt

4. Deiseanna fostaíochta sa todhchaí

5. Cairde nua a dhéanamh

6. Buntáistí smaointeoireachta
(cruthaitheacht, íogaireacht cumarsáide).

7. A bheith páirteach sa ghlúin nua Gaeilgeoirí

8. Buntáistí eacnamaíochta

 

Is léir na buntáistí a bhaineann leis an dhátheangachas agus oideachas dhátheangach ó thaobh taighde atá déanta faoi. Bíonn deathoradh ag an dhátheangachas ó thaobh cúrsaí oideachais i réimse leathan d'ábhair agus cabhraíonn sé an tríú nó an ceathrú theanga a fhoghlaim (Cenoz & Valencia, 1994).

Deimhníodh é go n-éiríonn níos fearr le daltaí a bhfuil líofacht acu i níos mó ná teanga amháin acu. (Gallagher & Hanna, 2002). Is féidir leis an oideachas dáteangach cumas acadúil na ndaltaí a ardú i dtaobh cumais, féin muinín agus cruthaitheacht. (NMABE, 2006; Cummins, 2000).

Tá níos mó scileanna eile bainte leis an dátheangachas atá mar bhuntaiste, agus nach bhfuil baint acu le cúrsaí oideachais. Cuireann sé le scileanna cumarsáide lastigh den tigh, le daoine eile, idir cairde agus i suíomhanna gairmiúla.

Ó thaobh cúrsaí cultúrtha de, cabhraíonn an ilteangachas le daoine tuiscint níos fearr a fháil ar chultúir agus dul i ngleic le cultúir eile (Gallagher & Hanna, 2002). Léiritear go bhfuil níos mó féinmhuinín agus agus aitheantas féiniúlachta ag daoine dátheangacha i gcomparáid le daoine a bhfuil ach teanga amháin acu (Baker, 2003). Is buntáiste é an t-ilteangachas a chabhraíonn le daoine radharc níos leithne a bheith acu ar an domhan, agus tugtar buntáistí ó thaobh smaoineamh cruthaitheach agus i dtaobh smaointe a léiriú (Bialystok et al. 2005).