Priontáil
Catagóir: English
Amais: 12232

Is buntáiste luachmhar í an Ghaeilge agus tú ag lorg fostaíochta anseo in Éirinn nó níos faide i gcéin.  Is iomaí deis atá ar fáil dóibh siúd a bhfuil Gaeilge acu san earnáil phoiblí, le comhlachtaí ghnó agus riaracháin, san earnáil an chultúir, sna meáin agus iriseoireacht, san aistriúchán agus ateangaireacht agus sa chóras oideachais.

                                                                             

An tSeirbhís Phoiblí

Tá os cionn 300,000 duine fostaithe sa tseirbhís phoiblí agus sa státseirbhís i bPoblacht na hÉireann. Bhíodh meas i gcónaí ar chumas Gaeilge san earnáil phoiblí agus tá go leor post dá dteastaíonn líofacht sa Ghaeilge, go háirithe i gceantair Ghaeltachta, sa roinn sláinte agus sa roinn oideachais.