Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Treoracha Céim ar Chéim:

 • Is féidir le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
 • Breathnaigh ar na físeáin shamplacha thíos le hinspioráid a fháil.
 • Eagraigh seisiún tobsmaointeoireachta le hamhrán a roghnú (amhrán atá ann cheana agus focail nua as Gaeilge le cur leis nó amhrán go hiomlán as an nua a chumadh).
 • Vótáil ar na smaointe is fearr.
 • Cruthaigh cáipéis le ról gach duine san fhíseán (Is fearr an méid is mó daoine a bheith páirteach ann idir daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí)
 • Seo roinnt samplaí do róil thábhachtacha a bheidh le líonadh:

-Duine le cead a lorg ón bpríomhoide / ó mhúinteoirí / ó thuismitheoirí

-Foireann le liricí a chumadh

-Múinteoir le profléitheoireacht a dhéanamh ar na liricí

-Daoine le bheith san fhíseán agus é réidh le taifead

-Foireann le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán

-Foireann le heagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán

 • Socraigh trealamh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán.
 • Socraigh suíomh le taifead a dhéanamh ar an bhfíseán (roghnaigh áit gheal le dathanna agus cúlra deas).
 • Déan taifead ar an bhfíseán agus déan eagarthóireacht air
 • Gabh buíochas le gach duine a ghlac páirt ag deireadh an fhíseáin.
 • Seol bhur n-iarrtais go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie
 • An rud is tábhachtaí – bíodh an-chraic agus spraoi agat agus ag do scoil ag ceiliúradh Bhliain na Gaeilge!

Spriocdháta : 26 Deireadh Fómhair 2018*

Má tá tacaíocht uaibh leis an togra seo, molaimid daoibh dul i dteagmháil le Clár TechSpace trí ríomhphost a sheoladh go info@techspace.ie 

*Cuireadh spriocdháta an chomórtais seo siar mar gheall ar aiseolas a tháinig ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí. Beidh fáilte roimh leaganacha eile d'aon fhíseáin sa chás go raibh daoine faoi bhrú leis an sean-spriocdháta.

SAMPLAÍ....

Eolas faoi Bhliain na Gaeilge 2018

Déanfar ceiliúradh ar an teanga trí ghníomhú ar chúig théama faoi leith le linn Bhliain na Gaeilge 2018: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; Cruthaíocht na Gaeilge; Beocht na Teanga; Rannpháirtíocht an Phobail; agus Luach ár nGaeltachtaí.

Teagmháil le Bliain na Gaeilge

Má tá tuilleadh eolais uait faoi Bhliain na Gaeilge, is féidir ríomhphost a sheoladh go bnag@cnag.ie 

Má tá níos mó eolais faoi conas imeacht do Bhliain na Gaeilge a chlárú linn, seol ríomhphost go peig@cnag.ie.

Seoladh:

Bliain na Gaeilge,
6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2

Fón: +353 (0) 1 475 7401

 

 

Seo daoibh earra na míosa de chuid Bhliain na Gaeilge. Roghnaítear earra gach mí a bhfuil Gaeilge le feiceáil air.

 • Mí Eanáir

 • Mí Feabhra

  Grianghraf Bliain na Gaeilge 2018

 • Mí Márta

   

 • Mí Aibreáin

 • Mí Bealtaine

 

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge 125 bliain ó shin agus mar sin beidh ceiliúradh á dheanamh ag lucht na Gaeilge don bhliain ar fad in 2018. Tá sé breá éasca páirt a ghlacadh agus beidh an-chuid imeachtaí áitiúla chomh maith le mórimeachtaí ar siúl. 

 

Imeachtaí áitiúla:

Beidh na mílte imeachtaí ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus beidh siad uilig ar fáil ar an Léarscáil Idirghníomhach.

Más maith leat d'imeacht féin a chlárú leis an eolas a scaipeadh faoi, is feidir é a chlárú ar ár Leathanach Clárú Imeachta agus beidh d'imeacht mar chuid den chlár oifigiúil!

Comórtais:

Beidh roinnt comórtas ar siúl i rith na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge le ceiliúradh a dhéanamh ar dul chun cinn na teanga le 125 bliain anuas.

Is féidir cur isteach ar an gcomórtas seo le deis dearbhán €100 oneforall a bhuachan chuile mhí agus ag deireadh na bliana beidh an deis ann veain champála a fháil ar feadh seachtaine! Díreach lean an nasc thíos. Ní ghlacann sé mórán ama in aon chor!

Cén focal is fearr leat?

Gach mí roghnaítear Focal na Míosa do Bhliain na Gaeilge. Is féidir cur isteach ar an gcomórtas ANSEOCoimeád súil ar ár leathanaigh ar Instagram, Facebook agus Twitter leis an eolas is déanaí a fháil.

Comórtas Ealaíne


Tá Comórtas Ealaíne ar siúl le linn Bliain na Gaeilge do dhaltaí bunscoile ar fud na tíre. Tá duais €1000 don phictiúir is fearr i ngach contae. An téama atá roghnaithe i mbliana ná ‘Tionchar na Gaeilge ar mo shaol/bhaile féin’ agus is féidir pictiúir a tharraingt nó a phéinteáil bunaithe ar an téama seo.

Mar shampla:


Ceol trí Ghaeilge
Spórt trí Ghaeilge
Laochra na Gaeilge
Oidhreacht na Gaeilge i mo bhaile
Gaeilge sa bhaile/ ar scoil

Leideanna:


Is féidir tomhas A4, A3 nó A2 a úsáid
Is féidir dathanna ó lógó Bliain na Gaeilge a úsáid ( Glas, Oráiste, Gorm agus Bándearg)

Is féidir iontráil amháin an duine a sheoladh go Bliain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 nó i bhfoirm ríomhphoist go bnag@cnag.ie

Spriocdháta : 20 Aibreán 2018

 

 

Is deis iontach iad na coláistí samhraidh do dhaoine óga an Ghaeilge a fhoghlaim chomh maith leis an gcultúr sna ceantair Ghaeltachta a fheiceáil dóibh féin.  Is iondúil go mbíonn an-chuid imeachtaí, spóirt, ealaíon, ceol agus turais i gceist leis na cúrsaí seo chomh maith le ranganna Gaeilge.

Tá gach coláiste éagsúil agus tá ceann ann a d’oirfeadh do chuile ghasúr, is cuma más spéis leo an ceol nó an tonnmharcaíocht nó bheith ag imirt peile.  Is taithí iontach iad na cúrsaí Gaeltachta, a thugann spreagadh do dhaoine óga an Ghaeilge agus is cinnte go dtiocfaidh siad ar chairdeas agus cuimhní a bheidh acu go brách chomh maith.

Bíonn deiseanna fostaíochta ann chomh maith dóibh siúd atá spéis acu bheith ina gcinnirí, cúntóirí nó múinteoirí agus iad beagán níos sine.

Is minic go gcuireann déagóirí a théann chuig na cúrsaí níos mó suime i dteanga na Gaeilge nuair a fhilleann siad. Is samplaí iad na cúrsaí seo den chéad taithí atá acu den Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga. Tugtar an deis do na daltaí an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht nádúrtha, ag cothú spéise sa teanga in ionad a bheith ag díriú ar na mothúcháin dhiúltacha atá acu ina taobh.

Cuireann cúrsaí samhraidh sa Ghaeltacht timpeallacht shábháilte ar fáil do dhéagóirí agus iad ag dul ó bhaile den chéad uair.

Is féidir liosta cuimsitheach de choláistí samhraidh timpeall na tíre a fheiceáil thíos.

Aimsigh Coláiste...

   

 • Cúige Laighean

  Coláiste na bhFiann (lonnaithe sa Ghaeltacht), Ráth Chairn, Co na Mí. Eolas 01 8259342 | R.phost eolas@cnb.ie www.colaistenabhfiann.ie

  Coláiste na bhFiann (lonnaithe i gColáiste Cónaithe), Droim Rí, Co na Mí. Eolas 01 8259342 | R.phost eolas@cnb.ie www.colaistenabhfiann.ie

 • Cúige Chonnacht

  Coláiste Aodáin
  An Tuairín An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  044-934 9102 Caoimhín Ó hEagra eolas@colaisteaodain.com

   

  Coláiste Chamuis
  Ros a Mhil, Camus agus An Tulach Co. na Gaillimhe
  091-593162 087 785 3363 Máire Denvir eolas@colaistechamuis.ie
  www.colaistechamuis.ie

   

  Coláiste Chiaráin
  An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  091-595167 091-595186 Seán de Paor Cóilín Ó Domhnaill eolas@colaistechiaráin.ie
  www.colaistechiarain.ie

   

  Coláiste Cholumba
  An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  091-595 184 Caoimhín Ó hEagra colaistecholumba@gmail.com
  www.colaistecholumba.ie

   

  Coláiste Chonnacht
  An Spidéal Co. na Gaillimhe
  091-553146 Cris Ní Neachtain eolas@colaistechonnacht.com
  www.colaistechonnacht.com

   

  Coláiste na bhFiann
  Ros Muc, Co. na Gaillimhe Drom Rí nó Ráth Cairn, Co. na Mí
  01-825 9342 eolas@colaistenabhfiann.ie
  www.colaistenabhfiann.ie

   

  Coláiste Gharumna
  Tír an Fhia Leitir Móir Co. na Gaillimhe
  091-551922 Eilís Ní Lochnáin colaistegharumna@gmail.com
  www.colaistegharumna.net

   

  Coláiste Isliomáin
  Inis Meáin Oileáin Aránn Co. na Gaillimhe
  01-6403568 087-415 6227 Deirdre Ní Chonghaile
  Coláiste Laichtín
  Inis Oirr Oileáin Árann Co. na Gaillimhe
  065-6822275 Caomhán Ó Conghaile info@colaistelaichtin.ie
  www.colaistlaichtin.com

   

  Coláiste Lurgan
  Indreabhán Co. na Gaillimhe
  091-593182 Mícheál Ó Foighil
  http://lurgan.biz/

   

  Coláiste Naomh Éanna
  Cill Chiaráin Conamara Co. na Gaillimhe
  091-558870 087-1349929 Máire Uí Chonghaile info@colaistenaomheanna.ie
  www.colaistenaomheanna.ie

   

  Coláiste Mhuigheo
  Ceathrú Thaidhg Béal an Átha Co. Mhaigh Eo
  01-6284779 01-6271146 087-2477903 Séamus Ó Muirithe som4@eircom.net
  www.colaistemhuigheo.com

   

  Coláiste na nOileán
  Tír an Fhia Leitir Móir Co. na Gaillimhe
  091-551933 Mícheál Ó Máille colnanoilean@gmail.com
  www.colaistenanoilean.ie

   

  Coláiste Ó Díreáin
  Inis Mór Oileáin Árann Co. na Gaillimhe
  099-61264 087-6979979 Seán Ó Fhlaithearta info@odireain.com
  www.odireain.com

   

  Coláiste Sheosaimh
  Carna agus Cill Chiaráin Co. na Gaillimhe
  087-7376981 Ciara Nic Mathúna info@colaistesheosaimh.com
  www.colaistesheosaimh.com

   

  Coláiste Spleodar
  Leitir Mealláin, Leitir Mór, Corr na Móna, Ros Muc agus Camus Co. na Gaillimhe
  091-388916 087-2511582 eolas@spleodar.com
  Coláiste Uí Chadhain
  Na Minna Indreabhán Co. na Gaillimhe
  091-593510 (le linn an chúrsa) 01 6244324 Joe MacSuibhne eolas@colaisteuichadhain.ie
  Coláiste Uisce
  Cuan Éilí OP Clochar Béal an Átha Co. Mhaigh Eo
  097-82111 Béal an Mhuirthead eolas@uisce.ie
  www.uisce.ie

 • Cúige Mumhan

  Coláiste Bhréanainn
  Baile an Bhuineánaigh via Lios Tuathail Co. Chiarraí
  068-27216 061-400987 Colm Ó Cathasaigh eolas@colaistebbb.ie
  Coláiste Chiaráin
  Oileáin Chléire An Sciobairín Co. Chorcaí
  021-4821116 Siobhán Ó Dúill gaelteo@eircom.com
  Coláistí Chorca Dhuibhne
  1. An Feothanach, Baile na nGall 2. An Mhináird, Abhainn na Scáil 3. An Mhuiríoch, Baile na nGall 4. Baile an Fhéirteáraigh 5. Ceann Trá, Baile an Fhéirteáraigh 6. Coláiste Íde, An Daingean Co. Chiarraí
  066-9156100 Seán Ó Cathasaigh eolas@colaiste.ie
  www.colaiste.ie
  Coláiste Cúram
  Cnoc an Dúin Baile Mhic Óda Co. Chorcaí
  024-98115 021-4507447 (tar éis 6.00i.n.) Áine Ní Thuama antw@eircom.net
  Coláiste Eoghan Uí Chomhraidhe
  Carraig a’ Chabhaltaigh Inis Co. an Chláir
  065-9058014 Seán DePaor coleoghain@eircom.net
  www.coleoghain.com
  Coláiste Ghael Linn, Baile Bhúirne
  Baile Bhúirne Maigh Chromtha Co. Chorcaí
  01-6751200 eolas@gael-linn.ie
   
  Coláiste na Mumhan
  Baile Átha an Ghaorthaoigh Co. Chorcaí
  021-47071 Caoimhín Ó Drisceoill eolas@colaistenamumhan.ie
  Coláiste Gleann Maghair
  Nua-Choláiste Samhraidh Gleann Maghair, Co. Chorcaí
  021-4821116 Siobhán Ó Dúill gaelteo@eircom.net
  Coláiste Pobail Cléire
  Oileán Chléire Co. Chorcaí
  028-39119 Eibhlín Uí Lionáin ccteo@iol.ie
  www.colaistepobailchleire.ie
  Coláiste na Rinne
  Rinn ó gCuanach Dún Garbhán Co. Phort Láirge
  058-46128 Tara Uí Ghréasaí eolas@anrinn.com
  www.anrinn.com

 • Cúige Uladh

  Coláiste Aoidh Mhic Bhricne
  An Cheapach Teileann An Charraig Co. Dhún na nGall
  087-2701200 Méabh Mhic Gairbheith colaisteaoidhteileann@gmail.com
  Coláiste Árainn Mhóir
  Árainn Mhóir Co. Dún na nGall
  01-8314454 086-3692627 Mánas Ó Luatháirí colaisteam@gmail.com
  Coláiste Bhríde
  Rann na Feirste Leitir Ceannain Co. Dhún na nGall
  087-2058175 Niall Ó Sluáin rnafeirste@gmail.com
  Coláiste Chara
  Cill Chartha Co. Dhún na nGall
  086-1556035 Mairéad Ní Bhrádaigh colaistechara@gmail.com
  www.colaistechara.ie

   

  Coláiste Chú Chulainn
  Gaoth Dobhair Co. Dhún na nGall
  087-1168241 087-1168250 Caoimhín Ó Casaide info@cuchulainn.com
  www.cuchulainn.com

   

  Coláiste na bhFiann
  Gaoth Dobhair Co. Dhún na nGall
  01-8259342 eolas@colaistenabhfiann.ie
  www.colaistenabhfiann.ie
  Coláistí Gael-Linn
  Bun an Ibhir agus Machaire Rabhartaigh Co. Dhún na nGall
  01-6751200 eolas@gael-linn.ie
  www.gael-linn.ie