Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is scéim ghradaim í An Ghaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhaíonn le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad.  Tá Gael Linn i mbun na scéime sna scoileanna i bpáirt le Conradh na Gaeilge, le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

 • Cén aidhm atá ag an nGaelbhratach?

  Tá sí mar aidhm ag scéim na Gaelbhrataí scoileanna na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad ar bhonn pleanáilte, leanúnach, taitneamhach.

  Cuspóirí na Gaelbhrataí:

  • Go spreagfar úsáid na Gaeilge sa scoil
  • Go spreagfar comhoibriú gníomhach idir na daltaí, na múinteoirí agus ceannasaíocht na scoile
  • Go mbeidh aitheantas ón bpobal ina bhfuil an scoil suite do thiomantas na scoile leis an nGaeilge a chur chun cinn

  Cuspóirí na Gaelbhrataí don dalta:

  • Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le páirt ghníomhach a ghlacadh in úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
  • Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le feidhmiú go gníomhach mar cheannaire agus le scileanna eagrúcháin a fhoghlaim
  • Go mbeidh an dalta níos muiníne agus tiomanta leis an nGaeilge a úsáid, ní mar ábhar scoile nó teanga scoile amháin, ach níos mó mar rogha teanga ina s(h)aol pearsanta
  • Go mbeidh tuiscint níos fearr ag an dalta ar na deiseanna úsáide Gaeilge lasmuigh den scoil

  Cuspóirí na Gaelbhrataí don mhúinteoir:

  • Go mbeidh cúnamh agus tacaíocht ghníomhach ar fáil ón múinteoir do na daltaí le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
  • Go mbeidh na daltaí níos spreagtha leis an nGaeilge a fhoghlaim mar thoradh ar an obair ar fad
  • Go mbeidh an múinteoir nasctha le córas náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus go mbeidh tacaíocht ann don mhúinteoir de bharr seo

 • Cén fáth gur fiú do scoil páirt a ghlacadh?

  • Spreagfaidh An Ghaelbhratach úsáid na Gaeilge sa scoil ina hiomláine
  • Cuirfidh An Ghaelbhratach le híomhá dhearfach na Gaeilge sa scoil agus i measc an phobail lasmuigh den scoil
  • Cuirfidh An Ghaelbhratach na daltaí ar an eolas faoin saol Gaeilge lasmuigh den scoil
  • Beidh níos mó spéise ag na daltaí sa Ghaeilge
  • Spreagfaidh An Ghaelbhratach ceannaireacht i measc na ndaltaí
  • Cumasóidh An Ghaelbhratach na daltaí le gníomhú le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
  • Cruthóidh An Ghaelbhratach gréasán oibre idir na daltaí, na múinteoirí agus ceannasaíocht na scoile
  • Beidh a fhios ag daltaí agus ag foireann na scoile (agus ag mic léinn agus ag tuismitheoirí féideartha) go bhfuil spéis faoi leith ag an scoil sa Ghaeilge agus i gcur chun cinn úsáid na Gaeilge
  • Beidh páirt ag an scoil sa ghluaiseacht náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn

  Nuair a chomhlíonfar na céimeanna go sásúil bronnfar An Ghaelbhratach ar an scoil. Beidh sé mar chomhartha aitheantais don obair ghníomhach ar fad a rinne an scoil le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn.

 • Conas is féidir linn clárú don Ghaelbhratach?

  Más múinteoir tú agus má tá suim ag do scoilse páirt a ghlacadh sa Ghaelbhratach, déan teagmháil le Gael-Linn ag andrea@gael-linn.ie nó téigh go https://gaelbhratach.ie/