Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
Nuair a thógann tú páiste le Gaeilge, tá tú ag tabhairt buntáiste luachmhar dó/di a d’fhéadfadh cabhrú leis/léi:

1. Foghlaim conas léamh agus comhaireamh

2. Teangacha nua a fhoghlaim

3. Scileanna cumarsáide a fhorbairt

4. Post a fháil amach anseo

5. Cairde nua a dhéanamh

6. A bheith páirteach I nglúin nua cainteoirí Gaeilge

7. Féiniúlacht a threisiú

 Tús Maith

Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógail a gclanna le Gaeilge chomh maith leo siúd gur mian leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha, Cuairteanna Baile agus Scléip an tSathairn againn chun tacú le tuismitheoirí.

 

 

 

 

 Tuismitheoirí na Gaeltachta

Is grúpa tuismitheoirí iad “Tuismitheoirí na Gaeltachta” a tháinig le chéile i 2011. Is eagraíocht dheonach í a thugann tacaíocht do theaghlaigh atá ag tógáil clann le Gaeilge sa Ghaeltacht.

Faigheann “Tuismitheoirí na Gaeltachta” maoiniú ón Roinn Ealaíon, Cultúr agus Gaeltachta agus ó Ealaín na Gaeltachta. Thosaigh an grúpa i nGaeltacht Chonamara agus tá an tseirbhís leathnaithe amach acu go dtí Gaeltacht Dhún na nGall. Cuireann siad imeachtaí agus ócáidí clainne ar siúl ar bhonn rialta sa Ghaeltacht.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirinagaeltachta@gmail.com

 

 

Tír Chonaill     Conamara

 An Clár Tacaíochta Teaghlaigh

Tá sé mar aidhm ag an gClár Tacaíochta Teaghlaigh de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an Ghaeilge a threisiú mar theanga theaghlaigh agus pobail sa Ghaeltacht i gcomhréir leis an Straitéis 20 Bliain. Faoin gClár seo, tá sé beartaithe ag an Roinn 12 beart ar leith a thógáil chun tacú le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil a gclann le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu a gclann a thógáil le Gaeilge.

Tá pacáiste teanga ar fáil saor in aisce. Is ar theaghlaigh Ghaeltachta le páiste(í) réamhscoile –(ie 0-5 bliana d’aois) atá an pacáiste dírithe.