Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Foilsithe ag The Galway Advertiser, 18/02/2016 - Peadar Mac Fhlannchadha

Vóta na Gaeilge san Olltoghchán

Agus críoch á chur an tseachtain seo lena cruinnithe pleanála atá á eagrú ag Conradh na Gaeilge chun vóta na Gaeilge a spreagadh san olltoghchán, tá sé curtha in iúl ag Fianna Fail agus Sinn Féin go bhfuil siad ag tacú lena trí éilimh atá aitheanta ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Tá na héilimh seo aontaithe ag breis agus 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta fud fad na tíre. Is é seo an chéad uair do phobal na Gaeilge éilimh aontaithe a chur os comhair na bpolaiteoirí.

Is iad seo na héilimh atá i gceist:

1 Go ndéanfaí infheistíocht i bplean phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta le borradh a chur faoi úsáid na Gaeilge agus le 1,175+ post nua chruthú

2. Go gceapfaí Aire Sinsearach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht, le Gaeilge, chun go mbeadh ionchur ag an nGaeilge ag Bord an Rialtais

3. Comhchoiste Oireachtais seasta don Ghaeilge agus don Ghaeltacht ar comhchéim leis na Comhchoistí Oireachtais eile.

Níl freagra foirmiúil faighte ag an gConradh óna páirtithe eile fós agus tá an eagraíocht ag éileamh ar na páirtithe seo ar fad tacú leis na héilimh roimh an olltoghchán. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh freisin ar gach iarrthóir olltoghcháin tacú go hoifigiúil le héilimh phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus beidh lucht vótála áitiúil ag cesitiú gach iarrthóir olltogcháin maidir leis seo.

Dúirt Cóilín Ó Cearrbhaill, uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar vótálaithe áitiúla - iad siúd atá ina gcainteoirí líofa Gaeilge, iad siúd atá ag foghlaim na teanga, nó go deimhin iad siúd le bá ar bith don teanga - chun na héilimh seo a chur chun cinn leis na hiarrthóirí ar fad atá ag seasamh sna toghcheantair s'acu."

Scaipfidh Conradh na Gaeilge eolas i measc an phobail i ngach dáilcheantar faoi na hiarrthóirí agus faoi na páirtithe polaitiúla ar fad atá ag tacú go hoifigiúil le héilimh phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta roimh na holltoghcháin ansin.

Read 544 times
Rate this item
(0 votes)