Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Teagascóir Gaeilge

Tá Cultúrlann Uí Chanáin ar lorg teagascóir dá scéim Léargas, le tosnú i mí Mheán Fómhair 2016 ar chonradh bliana.

Beidh na poist seo lonnaithe i gceantar Dhoire.

(féadtar an conradh a shíneadh ag brath ar mhaoiniú)

 

Critéir riachtanacha:

  • Taithí teagaisc mar theagascóir nó cáilíocht mhúinteoireachta atá aitheanta ag an Roinn Oideachais.
  • Céim nó a comhionann ar chomhpháirt mhór di an Ghaeilge.
  • Ardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge agus sa Bhéarla.
  • Rochtain ar charr nó ar mhodh fóirsteanach eile iompair (cothaithe mar is ceart agus faoi árachas le haghaidh ghnó)

 

Inmhianaithe:    

  • Ábaltacht TFC a úsáid go héifeachtach sa rang chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú.
  • Eolas agus/nó taithí ar Churaclam Athbhreithnithe Thuaisceart Éireann.
  • Ábalta gnéithe eile den Chultúr Gaelach a theagasc.

 

Caithfidh iarratasóirí plean ceachta a ullmhú mar chuid den chóras earcaíochta.

Ní mór d’iarratasóirí plean ceachta, CV agus litir iarratais (i nGaeilge amháin) a sheoladh chuig Ciarán Mac Cearáin, Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Shéamais, Doire, BT48 7DF faoin Déardaoin 29ú Iúil 2016.

Is féidir sonraíocht poist & riachtanais iarratais a fháil ach ríomhphost a chur chuig ciaran@culturlann-doire.ie / 02871264132

Read 1141 times
Rate this item
(0 votes)