Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge á lorg ag Pobal Ar A'n Iúl, an Ómaigh

Post Lánaimseartha atá ann, ag tosú Meán Fómhair 2016, ar feadh bliana - le féideartheacht ar shíniú chonradh.

Tuarastal: circa £25,000 sa bhliain

Tá an post seo lonnaithe ar an Ómaigh agus ar an gCarraig Mhór.

Critéir Riachtanacha:

• Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, mar aon le tiomantas don teanga

• Ar a laghad bliain amháin taithí ag comhordú agus ag bainistiú tionscadail as a stuaim féin agus taithí ar fhorbairt straitéisí.

• Taithí i bhforbairt pobail, go háirithe pobal Gaeilge

• Taithí ar bheith freagrach as buiséad agus as tuairisciú airgeadais 

• Ardscileanna idirphearsanta, cumarsáide agus taithí ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh le daoine aonaracha, le heagraíochtaí agus leis na meáin chumarsáide.

• An cumas bheith ag obair as do stuaim féin agus mar bhall d’fhoireann

 

Spriocdháta d’Iarratas: 5ú Lúnasa 2016

Agallaimh: 24ú Lúnasa

 

Foirm Iarratais ar fáil ó:
oifigeachgaeilgepaai@gmail.com

Tuilleadh Eolais:
07902843311

Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge. Is fostóir comhdheiseanna é Pobal Ar A’n Iúl

Read 743 times
Rate this item
(0 votes)