Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Comhordaitheoir Phleanála Teanga

Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir ag lorg tairiscintí ó eagrais nó ó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le seirbhís chomhairleach agus chomhordaithe a chur ar fáil don phróiseas pleanála teanga. Beidh an té / eagras a fhostófar ag obair faoi stiúir an choiste chun staid reatha na Gaeilge sa limistéar a mheas agus plean teanga a chuimseoidh moltaí cuimsitheacha maidir le cur chun cinn na Gaeilge, a ullmhú i gcomhpháirtíocht leis an bpobal.

Tuilleadh eolais agus téarmaí tagartha ar fáil ó Oifig Forbairt Chonamara Teo., ach glaoch a chur ar 09532688 nó ríomhphost a sheoladh chuig pleanteangafcl@gmail.com

Spriocdháta: Dé Máirt, 1 Márta 2016 @ 14:00 chuig pleanteangafcl@gmail.com nó Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Chonamara Láir, Teach an Údaráis, Carna, Co. na Gaillimhe

Read 645 times
Rate this item
(0 votes)