Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Scoláireacht Maoine agus Innealtóireachta


Tá scoláireacht 2 bhliain á thairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí le líofacht i labhairt agus i scríobh na Gaeilge chun scileanna agus taithí i mbainistiú maoine agus tograí innealtóireachta agus i gcúrsaí inmharthanacht fuinnimh a bhaint amach sa Rannóg Seirbhísí Maoine agus Innealtóireachta.

Tabharfar deis don té a cheapfar taithí a fháil chomh maith sna réimsí fiontar agus fostaíochta.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co.na Gaillimhe.
Leanfaidh an duine a cheapfar clár oiliúna a chuirfidh taithí agus cleachtadh sna réimsí difriúla oibre ar fáil dó/di.

Íocfar liúntas de idir €23,000 agus €25,000 sa bhliain leis an duine a cheapfar.

Cáilíochtaí/Taithí:

Is iad na buncháilíochtaí atá ag teastáil ná cáilíocht tríú leibhéal in ábhar teicniúil, nó fuinneamh inbhuanaithe, innealtóireachta sibhialta nó innealtóireachta mheicniúil tógála, chomh maith le cumas mhaith riarachán agus taithí ar úsáid ríomhairí agus bogearraí (AutoCAD) agus scileanna maithe cumarsáide. Beidh ceadúnas iomlán glan tiomána riachtanach.

Cuirtear iarratais, mar aon le CV, roimh Dé hAoine 10 Meitheamh 2016 chuig:
An Rannóg Acmhainní Daonna, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.
T: 091 503100 F: 091 503101 Rphost: p.oconghaile@udaras.ie

Read 295 times
Rate this item
(0 votes)