Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Scoláireacht i bhForbairt Ghnó a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d'iarratasóirí Gaeltachta le hoiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na forbartha gnó agus na turasóireachta. Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in Oifigí an Údaráis i nDaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí agus ag obair ar thograí i nGaeltachtaí an Deiscirt.

Duine díograiseach le cáilíocht 3ú leibhéal agus cumas maith sa Ghaeilge agus sa Bhéarla le scileanna maithe ríomhaireachta, riaracháin agus eagrúcháin atá á lorg. Beidh taisteal i gceist leis na bpost, mar sin ní mór d'iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu.

Íocfar liúntas €23,000 - €25,000 leis an duine a cheapfar mar aon le costais taistil. Seol iarratas mar aon le CV, roimh 5i.n. ar an Aoine, 27 Bealtaine 2016 chuig:

An Rannóg Acmhainní Daonna, Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

Teil: 091 503100

Ríomhphost: p.oconghaile@udaras.ie 

 

Read 807 times
Rate this item
(0 votes)