Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá tús á chur le scéim nua, Teanga Tí, le labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc teaghlaigh an scoilpobail. Beidh ciste tacaíochta de luach €900 ag dul leis an scéim in aghaidh na scoile a thacóidh an maoiniú seo le heagrú imeachtaí do na teaghlaigh rannpháirteacha.

Agus tá Glór na nGael ar lorg léiriú suime ó phríomhoidí gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta ar mhaith leo scoil s’acu a chlárú leis an scéim a mhairfidh trí bliana ó 2017-2020.

Is é is sprioc le Teanga Tí ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do theaghaigh an Ghaeilge a labhairt níos minice sa bhaile. Is scéim uile-ghabhálach í a fhreastalóidh ar riachtanais teanga teaghlaigh difriúla agus beidh ról lárnach ag gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta ina éascú. Is ar theaghlaigh a bhfuil páistí acu sa rang Naíonán Shinsir ar a bhfuil an scéim dírithe.

Beidh ciste tacaíochta mar chuid de. Bronnfaidh an scéim €600 ar gach scoil a ghlacfaidh páirt agus cuirfidh na scoileanna airgead maitseála de €300 ar fáil. Tacóidh an maoiniú seo le heagrú imeachtaí do na teaghlaigh rannpháirteach. Sa bhreis ar an mhaoiniú d’imeachtaí, gheobhaidh gach teaghlach a ghlacfaidh páirt dearbhán de luach suas go €140 a chuideoidh leo timpeallacht Ghaeilge a chruthú sa bhaile.

Le suim a léiriú sa scéim ní gá do phríomhoidí gaelscoileanna nó scoileanna Gaeltachta ach litir A4 a chur chuig Marcas Mac Ruairí roimh 7 Aibreán 2017 ag marcas@glornangael.ie ag míniú cén fáth go gur mhaith leo go mbeidh scoil s’acu féin páirteach sa scéim. Moltar teagmháil a dhéanamh le Marcas roimh ré le critéir iomlán na scéime a fháil. Tá an scéim á riarú le tacaíocht Gaeloideachas Teo. agus Foras na Gaeilge. Is scéim phíolóta í Teanga Tí.

Read 309 times
Rate this item
(0 votes)