Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Riarthóir Oifige

Tá iarratais á lorg ag An Foras Pátrúnachta ó dhaoine atá cáilithe do phost mar Riarthóir Oifige. Conradh trí bliana atá á thairiscint. Beidh an duine a cheapfar freagrach don Ard-Rúnaí.  Oibreoidh an Riarthóir in éineacht leis an Ard-Rúnaí agus leis an mBainisteoir Riaracháin agus Tacaíochta chun seirbhísí a sholáthar do Bhoird Bainistíochta agus do Scoileanna an Fhorais. Beidh taisteal chuig Scoileanna an Fhorais chomh maith le cruinnithe san oíche i gceist.

Seo a leanas na dualgais a bheidh ar an Riarthóir Oifige:

Beidh an Riarthóir Oifige freagrach, mar chuid d’fhoireann trasfheidhmiúil, as:

 • seirbhís fáilteora a sholáthar don Fhorais Phátrúnachta;
 • postas na hoifige a chomhordú;
 • taifead ar chaiteachais agus ioncaim;
 • eolas a chur ar fáil don phobal faoi obair na heagraíochta;
 • ábhar bolscaireachta faoi obair na heagraíochta a ullmhú agus a scaipeadh.
 • córais comhaid éifeachtach a choinneáil don eagraíocht, idir crua agus leictreonach;
 • bunachar sonraí na heagraíochta a choinneáil suas chun dáta;
 • tacaíocht leanúnach a chur ar fáil d’fhoireann na hoifige chun an oifig a riar;
 • eagrú ócáidí/seimineáir eolais;
 • aon obair eile a shocraíonn an bhainistíocht.
 • Obair rúnaíochta

Moltar go mbeadh na tréithe agus an t-eolas seo a leanas ag an iarrthóir:

 • Duine dinimiciúil, le hard scileanna cumarsáide
 • Tá ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge riachtanach don phost seo
 • Scileanna ríomhaireachta
 • Ard scileanna eagrúcháin agus riaracháin
 • Taithí agus tuiscint ar obair airgeadais [TAS/SAGE] ina bhuntáiste
 • Taithí/Scileanna i gcúrsaí margaíochta agus ar na meáin shóisialta ina bhuntáiste

Láthair Oibre: An Foras Pátrúnachta, Bloc K3, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Co. Chill Dara. D’fhéadfadh taisteal chuig cruinnithe nó scoileanna a bheith gceist ó am go ham. Ceadúnas Tiomána de dhíth.

Conradh:  Conradh 3 bliana le 6 mhí phrofa. Is féidir an conradh a athnuachan.

Scála Tuarastail: €23,188 - €32,857. Socrófar an tús phointe ag braith ar thaithí agus ar cháilíochtaí.

Glacfar le hiarratais go dtí 5 i.n. ar 13 Bealtaine 2016. Ba cheart iarratas a dhéanamh trí litir agus CV a sheoladh trí ríomhphost chuig caoimhin@foras.ie

An Foras Pátrúnachta:

Bunaithe i 1993 ‘sé An Foras Pátrúnachta an Pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge agus atá ag freastal ar 68 scoil le breis is 14000 dalta agus os cionn 600 fostaí. Freagrach as bainistiú na scoileanna ó lá go lá, bunú scoileanna nua agus ag déanamh ionadaíocht dar scoileanna san earnáil Oideachais agus Ghaeilge.

Tuilleadh eolas le fáil ar www.foras.ie. Nó trí teagmháil a dhéanamh le Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta, Bloc K3, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. Fón: 01-6294110 Rphost: caoimhin@foras.ie

Read 740 times
Rate this item
(0 votes)