Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí, i gcomhar le Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo., ag lorg tairscintí ó eagrais nó ó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le serbhís a chur ar fáil trí chomordú a dhéanamh ar thionscadal na pleanála teanga i gceantar Mhúscraí.

Beidh an t-eagras nó an té a roghnófar ag obair faoi stiúir na meithle chun staid reatha na Gaeilge sa limistéar a mheas, taighde a dhéanamh ar an ábhar agus plean teanga a ullmhú i gcomhpháirtíocht leis an gComharchumann dá réir.

Tuilleadh eolais agus téarmaí tágartha ar fáil ó Chomharchumann Forbartha Mhúscraí Teo. ar 02640877 / 0831915432 nó trí mheán r-phoist ag julia@cfmteo.com

Seol iarratas mar aon le CV, roimh 5:00in. dé hAoine, 18ú Márta chuig: An Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo. 5 Cois Cille, Cill na Martra, Maigh Cromtha, Co. Chorcaí, nó trí mheán r-phoist ag julia@cfmteo.com

Read 1529 times
Rate this item
(0 votes)