Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Is mór ag COMHAR agus Foras na Gaeilge an seoladh de Chéim 1b (Na comhaid fuaime) den togra lena mbaineann leabhar eisceachtúil (Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge) agus láithreán gréasáin spleodrach (www.portraidi.ie), a fhógairt.

Is é an tOllamh Philip Nolan (Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad) a chuirfidh na comhaid fuaime os comhair an phobail i Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad, i gCill Dara tráthnóna ar a 4pm.

Tionscadal eiseamláireach é Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge a dhéanann an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh agus a thugann ábhar grianghrafadóireachta den scoth i láthair an phobail.

Sa chnuasach álainn lándaite seo, foilsítear portráidí de 107 de na scríbhneoirí is aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla, ar tógadh a bportráidí go digiteach idir 2009-2013, ag Máire Uí Mhaicín d’Fhoras na Gaeilge.

Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoirí do pháistí, scoláirí léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile. Cuirtear beathaisnéis agus, de réir mar a oireann, sliocht dá saothar go tánaisteach leo. Mar sin féin, tá béim faoi leith ar an bportráidíocht ealaíonta iontu a léiríonn daonnacht na scríbhneoirí céanna. Cuirtear réamhrá agus sleachta cuimhní cinn leis an leabhar freisin, agus tá an láithreán gréasáin inchuardaithe ina áis luachmhar do shaol na Gaeilge anois agus sa todhchaí.

Baineann Céim 1b den togra leis na comhaid fuaime: taifeadaí de na scríbhneoirí i mbun léitheoireachta ar a gcuid sleachta roghnaithe atá á gcur leis an láithreán gréasáin chun gné na cartlainne a fhorbairt. Cloistear guth na n-ealaíontóirí focal seo sna comhaid, rud a chuireann chomh mór sin leis an bportráid a fheictear ar scáileán.

Tionscadal ilchéimneach, ilbhliantúil is ea Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Sa chéad chéim den tionscadal cuirtear an leabhar agus an láithreán ar fáil bunaithe ar an gcartlann reatha. Sa dara céim den tionscadal, cuirfear portráidí dá bhfuil ann de scríbhneoirí eile na Gaeilge sna seánraí éagsúla leis an gcartlann seo go bliantúil chun an chartlann a iomlánú thar am. Chuige sin, ba mhór le páirtithe an tionscadail an chéad nuacht a thabhairt anocht freisin faoi Chéim 2 den togra.

Le teacht i gcomharbacht ar Mháire Uí Mhaicín chun cúram na pórtráidíochta a leanúint, tá painéal nuabhunaithe lena n-áirítear na grianghrafadóirí seo a leanas:

  • Ronan Doherty, comhairleoir deartha agus teicniúil, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge
  • Lára Ní Mhaoláin, léachtóir le Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad
  • Seán Ó Mainnín, eagarthóir grianghrafadóireachta tuairisc.ie
  • Máirín Seoighe, scannánadóir agus bunaitheoir Scannáin Dobharchú

Ba mhaith le páirtithe an tionscadail ár mbuíochas a chur in iúl don phainéal seo agus iad ag tosú amach ar a gcúram sa bhliain úr. Foilseachán stairiúil i mbliain stairiúil atá anseo; ceiliúradh ar an oidhreacht liteartha a chuir na scríbhneoirí seo ar fáil don teanga.

 

**Fógrófar ainmneacha an chéad ghrúpa d’ochtar scríbhneoirí a mbeidh portráidí ón nua mar chuid de Chéim 2 de thionscadal Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge go poiblí ag mórsheoladh na Nollag de chuid COMHAR Teo, Máirt 13 Nollaig ar a 6pm in Acadamh Ríoga na hÉireann i mBaile Átha Cliath**.

 

 

 

Read 398 times
Rate this item
(0 votes)