Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

  

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, beidh Gréasán na Meán Skillnet, an gréasán oiliúna atá lonnaithe i nGaeltacht Chonamara, ag cur seimineár aon lae i láthair i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus ROSG ar an Déardaoin, 10ú Márta in Óstán Chósta Chonamara, Gaillimh.

Beidh saineolaithe sa réaltacht fhíorúil, ríomheolaíocht, teangeolaíocht agus meáin idirghníomhacha ag cur i láthair na hacmhainneachta atá ag teicneolaíochtaí nua chun pobal na Gaeilge a leathnú ar líne, agus an fhorbairt ar phobal fíorúil idirnáisiúnta Gaeilge a chur chun cinn. Beidh nuálaithe ó mhóreagraíochtaí Gaeilge in earnálacha na teilifíse, raidió, oideachais, foilsitheoireachta agus ón réimse digiteach ag plé thodhchaí na Gaeilge agus áirithe ar na cainteoirí idirnáisiúnta beidh an saineolaí teangeolaíochta, Kevin Scannell, Ollamh Matamaitice agus Ríomheolaíochta ag Ollscoil St. Louis, SAM. Ag labhairt ag an seimineár freisin beidh an Dr. Aodhán Mac Cormaic, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bheidh ag tabhairt réamheolais faoi phlean nua digiteach Rialtas na hÉireann don Ghaeilge atá le foilsiú go luath.

Beidh muintir PEIG.ie muid fhéin ag freastal ar an seimineár seo, agus ag labhairt mar gheall ar fhorbairt pobal ar-líne

 

 

                

Read 758 times
Rate this item
(0 votes)