Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

 

Tá dréachtphlean teanga do cheantar Chois Fharraige i nGaeltacht Chonamara Theas, le cur os comhair an phobail ar an Luan seo chugainn, 28 Samhain ag cruinniú poiblí i Seanscoil Sailearna. Lár na bliana 2014 tháinig Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga le chéile chun plean teanga a réiteach don Limistéar Pleanála Teanga (LPT) ar a dtugtar Cois Fharraige, ceantar a shíneann ó Shruthán na Líbéirtí ar imeall na bhForbacha taobh thoir go hAbhainn Chasla in aice le Ros a’ Mhíl ar an taobh thiar.

Fostaíodh Mait Ó Brádaigh agus Colm Ó Cinnseala ón gcomhlacht Seirbhísí Pleanála Teanga (SPT) le comhordú a dhéanamh ar obair réitithe an phleanna, faoi stiúir choiste seachtar ball: Bainisteoir Chomharchumann Sailearna, Bainisteoir Chomhlacht Forbartha an Spidéil agus ionadaí amháin ó chuile cheann de na ceantair bunscoile i gCois Fharraige.

Aithnítear sa phlean teanga seo do Chois Fharraige go gcaithfear ionad a chinntiú don Ghaeilge mar theanga i measc an phobail agus an t-ionad sin a chosaint. Aithnítear chomh maith a thábhachtaí is atá an teaghlach leis an nGaeilge a thabhairt do pháistí mar ghnáth-theanga labhartha agus aithnítear ról na naíonraí agus na scoileanna sa phróiséas leis an teanga a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin.

Aithnítear sa phlean chomh maith gur láidre an teanga dá fhaide ó Chathair na Gaillimhe is atá an ceantar. Dá réir sin, ní mar a chéile na spriocanna teanga sna Forbacha agus i Ros a’ Mhíl, ná na spriocanna sa Spidéal ná ar an gCnoc. Mar sin féin, is pobal mór amháin atá i gCois Fharraige agus tá an Ghaeilge lárnach mar chuid den fhéiniúlacht choiteann atá ag an gceantar mar cheantar dhátheangach.

Glactar leis sa phlean go bhfuil daoine sa phobal atá ar bheagán Gaeilge agus moltar bealaí éagsúla le deiseanna a chur ar fáil do dhaoine a thagann isteach sa cheantar le go mbeidh sé níos éasca dóibh teacht isteach ar an nGaeilge a úsáid ina gcuid teagmhálacha leis an bpobal, trí scoileanna, clubanna spóirt agus eile.

Plean 7 mbliana atá ann, a chosnóidh thart ar €250,000 in aghaidh na bliana le cur i bhfeidhm. Is faoi eagraíocht eile a bheas sé a bheith freagrach as daoine a fhostú, oifig a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh ar an bplean. Déantar moltaí sa phlean faoin gcineál eagraíochta a cheart a bhunú: comhlacht nua as an bpíosa le hionadaíocht leathan sa bhallraíocht ó chuile réimse sóisialta, aois-ghrúpa agus ceantar tíreolaíochta.

Sa réamhrá deirtear go bhfuiltear ag súil go n-éireoidh leis an bplean teanga do cheantar Chois Fharraige, ach é a chur i bhfeidhm, ‘seasamh roimh an tanúchán atá á dhéanamh ar an teanga le 50 bliain anuas, go dtabharfaidh sé cosaint don timpeallacht inar féidir an Ghaeilge a úsáid mar theanga phobail gan fuacht, gan faitíos agus go gcothóidh sé féinmhuinín sa nglúin óg mar chaiteoirí atá cumasach i dhá theanga: Béarla, mórtheanga náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus Gaeilge, an teanga a bhí á labhairt ariamh ag pobal Chois Fharraige’.  

Tá cóipeanna leictreonacha den phlean teanga le fáil ar an idirlíon ach dul ag an suíomh idirlín www.coisfharraige.ie/plean nó ríomhphoist a sheoladh chuig ptchoisfharraige@gmail.com.

 

 

 

Read 681 times
Rate this item
(0 votes)