Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tacaíonn an fógra seo ón Times Higher Education (THE) leis na torthaí maithe atá bainte amach ag an Ollscoil cheana féin sa rangú domhanda

 

Ar an 5 Aibreán 2017, bhain Ollscoil Mhá Nuad aitheantas amach mar cheann de na hollscoileanna nua is fearr ar domhan agus an 49ú háit bainte amach aici sa rangú is déanaí atá déanta ag Times Higher Education (THE) ar ollscoileanna óga. Seo an rangú is airde atá bainte amach ag Ollscoil Mhá Nuad go dtí seo, agus is é an rangú is airde é atá bainte amach ag aon ollscoil in Éirinn i mbliana.

Tagann an dea-scéal seo tar éis d’Ollscoil Mhá Nuad áiteanna suntasacha a bhaint amach i rangú eile de chuid THE lé déanaí; tá Ollscoil Mhá Nuad i measc an 500 ollscoil is fearr ar domhan, tá sí i measc an 200 ollscoil is fearr san Eoraip agus tá sí ar cheann de na hollscoileanna a bhfuil ceangail láidre agus dearcadh idirnáisiúnta láidir acu go domhanda. Bunaítear Rangú na nOllscoileana Óga, nó “An Chéad 150 Faoi 50’ mar a tugadh orthu roimhe seo, ar réimse critéar lena n-áirítear ioncam a bailíodh ó thaighde, an clú atá ar theagasc, líon na ndochtúireachtaí a bronnadh, líon agus caighdeán na bpáipéar scolártha agus na ndeismireachtaí ó bhaill foirne, agus líon na mball foirne idirnáisiúnta agus líon na mac léin idirnáisiúnta. Bhog Ollscoil Mhá Nuad 18 n-áit chun tosaigh ón áit ina raibh sí an bhliain seo caite agus anois, is í an ollscoil óg is fearr in Éirinn í de réir an rangaithe. Is í École Polytechnique Fédérale De Lausanne san Eilvéis an ollscoil nua is fearr de réir an rangaithe. Tagann an scéal seo agus Ollscoil Mhá Nuad ag ullmhú le ceiliúradh a dhéanamh i mí an Mheithimh ar fhiche bliain a bunaithe.

Ag labhairt faoin rangú nua, dúirt Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, an tOllamh Pilib Ó Nualláin:

“Ardmholadh ar straitéis na hOllscoile atá ann go bhfuil ag éirí chomh maith sin le hOllscoil Mhá Nuad maidir leis an dearcadh atá ag a piaraí ina leith.  Níl ann ach fiche bliain ó bunaíodh Ollscoil Mhá Nuad mar institiúid neamhspleách faoi Acht na nOllscoileanna, 1997 agus is moladh mór an t-aitheantas seo don obair dhian, do thionchar an taighde, agus don teagasc den scoth atá déanta ag pobal na hOllscoile ina iomláine.

“Tá Ollscoil Mhá Nuad ag dul chun cinn go seoigh faoi láthair mar institiúid agus tá an rath atá orainn bunaithe ar ár dtoilteanas aghaidh a thabhairt ar noirm agus ar bharúlacha i leith an ardoideachais in Éirinn. Tá aghaidh á tabhairt ag ár dtaighdeoirí ar chuid de na fadhbanna is dúshlánaí atá roimh an tsochaí sa lá atá inniu ann; is fórsa forchéimnitheach muid atá ag obair le haghaidh ar thabhairt ar an mbrú a bhaineann le rás na bpointí. Cuirimid rogha uathúil ar fáil do mhic léinn fochéime agus do mhic léinn iarchéime in Éirinn. Is ollscoil dhomhanda í an ollscoil anois le breis agus 1,500 mac léinn idirnáisiúnta ó bhreis agus 85 thír. Ceapaim go léiríonn an t- éacht seo go bhfuilimid réidh le cur leis an rath seo sna blianta atá romhainn mar ollscoil idirnáisiúnta atá bunaithe ar agus ag freastal ar na riachtanais atá ag an tír agus ag an domhan agus iad ag athrú,” arsa an tOllamh Ó Nualláin.

Ag labhairt faoin rath atá ar Ollscoil Mhá Nuad sa rangú, dúirt Phil Baty, eagarthóir Rangú Ollscoile Times Higher Education: “Comhghairdeas le hOllscoil Mhá Nuad as áit a bhaint amach sna chéad chaoga ollscoil ar liosta 2017 de na hollscoileanna óga is fearr ar domhan – agus as an gcéad áit in Éirinn a bhaint amach. Baineann Rangú Ollscoileanna Óga Times Higher Education úsáid as na trí cinn déag chéanna de tháscairí feidhmíochta agus a úsáidtear sa Rangú traidisiúnta ar Ollscoileanna an Domhain. Tá na táscairí sin dian agus éilitheach agus cuirtear teagasc, taighde, aistriú eolais agus dearcadh idirnáisiúnta san áireamh iontu. Mar sin, éacht suntasach atá ann áit a bhaint amach sna chéad 50 ollscoil sa rangú sin.”

“Maidir lena dearcadh idirnáisiúnta, tá láidreacht ar leith ag Ollscoil Mhá Nuad sa réimse seo – éiríonn leis an Ollscoil tallann a mhealladh ó áiteanna ar fud an domhain agus comhoibriú a dhéanamh ar thaighde le hollscoileanna ar fud na cruinne. Chabhraigh sin léi chun scór ard a bhaint amach i dtaca le tionchar domhanda a cuid taighde chomh maith,” arsa Baty.

Téann oidhreacht na hOllscoile siar go bunú Choláiste Ríoga Naomh Pádraig sa bhliain 1795  ach bunaíodh Ollscoil Mhá Nuad go foirmiúil mar ollscoil féinrialaitheach sa bhliain 1997. Is í Ollscoil Mhá Nuad an ollscoil is gasta fás in Éirinn. Tá breis agus 11,000 mac léinn ag freastal uirthi, lena n-áirítear 1,600 mac léinn a bhfuil iarchéim teagaisc ar bun acu nó ar mic léinn proifisiúnta iad, agus breis agus 400 mac léinn taighde. Tá líonra de bhreis agus 70,000 alumnus ag an Ollscoil ar fud na cruinne.

 

 

Read 253 times
Rate this item
(0 votes)