Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is coiste forbartha pobail é Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille atá dírithe ar na riachtanaisí forbartha i bParóiste Ghleann Cholm Cille.

Tá folúntas d’Oifigeach Forbartha Pobail le plean oibre an pharóiste a chur i bhfeidhm.  Is conradh leanúnach ar bhonn bliana faoi réir maoiniú a bheith ar fáil.  Beidh na tréithe a leanas ag an duine oiriúnach;

  • Taithí i bprionsabail agus i gcleachtais fhorbartha pobail, ag léiriú taithí oibre go héifeachtach le grúpaí agus le heagraíochtaí i réimsí pleanála, athbhreithnithe agus meastóireachta
  • Líofacht i nGaeilge labhartha / scríofa.
  • Caighdeán oideachais maith le scileanna maithe bainistíochta agus riaracháin chomh maith le cumas in eolas teicneolaíochta, bainistiú airgeadais, scileanna cumarsáide agus scileanna idirphearsanta
  • Cumas oibriú as a stuaim féin agus / nó mar chuid d’fhoireann, le scileanna éascaitheoireachta grúpa cumasacha
  • Scileanna i dtaighde, is scríobh tuairiscí agus in ullmhú iarratais ar mhaoiniú

Eolas Breise:

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an phost ach litir iarratais agus C.V. reatha a sheoladh chuig: 

An Rúnaí, Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille, An Mhálainn Mhóir, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall.

 Caithfear na hiarratais a bheith istigh roimh 5.00 i.n. Dé hAoine 10 Meitheamh 2016

Read 590 times
Rate this item
(0 votes)