Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

An Cumann Gaelach- Muineachán

 

Oifigeach Forbartha Gaeilge

 

Tá post lánaimseartha mar Oifigeach Forbartha Gaeilge á thairiscint ag an Chumann Gaelach- Muineachán

RIACHTANACH 

  • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, maraon le tiomantas don Ghaeilge
  • Ardscileanna cumarsáide, eagrúcháin agus idirphearsanta
  • Taithí i bhforbairt pobail, go háirithe pobal Gaeilge
  • An cumas bheith ag obair as do stuaim féin chomh maith le bheith mar bhall d’fhoireann.
  • Duine fuinniúil, bríomhar le cumas i gcúrsaí ríomhaireachta agus idirlín.

 

An post seo ag díriú ar Bhaile Mhuineacháin, Tuaisceart Mhuineacháin & Ceantar Chluain Eois.

Tús Tuarastail :  €27,464

Conradh : 2016 – 2020 ag brath ar fheidhmíocht.

 

Seol litir iarratais, agus CV roimh 11 Lúnasa 2016

Chuig  : An Cathaoirleach, An Cumann Gaelach- Muineachán, 22 Sráid na Páirce, Muineachán

nó chuig: cg.muineachan@gmail.com

Tuille eolais: 086 335 2220 nó cg.muineachan@gmail.com

Faigheann an eagraíocht maoiniú ó Fhoras na Gaeilge

 

Read 1583 times
Rate this item
(0 votes)