Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Oifig Turasóireachta nua agus Caifé le hoscailt go hoifigiúil ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i gCasla an tseachtain seo. Is é Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Steve Ó Cúláin, a dhéanfaidh an oscailt oifigiúil ar Oifig Turasóireachta Chasla agus Caifé Theach na Cúirte maidin inniu ag 11rn.

Tá Oifig Turasóireachta Chasla lonnaithe i gceartlár Shlí an Atlantaigh Fhiáin a shíneann ó Chontae Chorcaí go Contae Dhún na nGall agus táthar ag súil go bhfeidhmeoidh an oifig mar áis do sholáthraithe turasóireachta Chonamara Theas lena gcuid seirbhísí a chur ar shúile cuairteoirí chuig an gceantar.

Tuairiscítear go dtagann os cionn 1.3m cuairteoir go Contae na Gaillimhe go bliantúil agus go bhfuil borradh mór faoin méid turasóirí atá ag tabhairt faoi Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Iarracht atá sa tionscnamh comhoibrithe turasóireachta seo le cuairteoirí a mhealladh chun tuilleadh ama a chaitheamh i gConamara Theas agus chun blaiseadh a fháil do chultúr saibhir agus áilleacht nádúrtha an cheantair.

Beidh an oifig á feidhmiú ó cheann ceann na bliana ag Comhairle Ceantair na nOileán, na scéimeanna fiontair pobail le tacaíocht agus comhoibriú Údarás na Gaeltachta. Tá sé i gceist go mbeidh an oifig oscailte chúig lá sa tseachtain i mí Bealtaine agus seacht lá na seachtaine le linn Meithimh, Iúil agus Lúnasa ón 10rn go 5in. Déanfar athbhreithniú ar an togra agus na laethanta agus uaireanta oscailte tar éis an tsamhraidh i bhfianaise líon na gcuairteanna agus na n-acmhainní atá ar fáil.

Tá an spás oifige don Oifig Turasóireachta á chur ar fáil saor in aisce a bhuíochas d’úinéir an fhoirgnimh Nioclás Ó Conchubhair a rinne athchóiriú iomlán ar an láthair ina mbíodh Cúirt Dhoire an Fhéich ag feidhmiú.

Beidh foireann na hoifige ag brath ar chomhoibriú an phobail, soláthróirí turasóireachta agus eagrais áitiúla chun eolas a chur ar fáil maidir le háiseanna, gníomhaíochtaí agus imeachtaí siamsaíochta atá ar fáil do thurasóirí sa cheantar agus ar fud Chonamara.

Tá míle fáilte roimh ghnólachtaí sa cheantar bualadh isteach chuig an oifig, aithne a chur ar an bhfoireann agus aon bhróisiúir nó ábhair eolais ar mhaith leo a scaipeadh a leagan isteach nó a chur ar ríomhphost chuig oifigeolas@gmail.com .  

Tá an tionscnamh seo mar chuid de ghníomhaíochtaí leanúnacha atá ar bun ag Údarás na Gaeltachta chun an leas is fearr a bhaint as Slí an Atlantaigh Fhiáin do ghnólachtaí atá ag feidhmiú san earnáil turasóireachta i gCo. na Gaillimhe. Chuige sin, táthar ag súil le Coiste Turasóireachta Ghaeltacht na Gaillimhe a bhunú go gairid a mbeidh ionadaíocht ag comhlachtaí forbartha pobail agus ag an earnáil phríobháideach air, a bheidh ag feidhmiú mar choiste stiúrtha don oifig turasóireachta i measc cúraimí eile.

Read 370 times
Rate this item
(0 votes)