Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Is cúis mhór mórtais í do COMHAR go mbeidh bailiúchán aistí nua-fhoilsithe:

Scéalta Nuachta le Deaglán de Bréadún, á sheoladh anocht ag Eamon Gilmore, san Acadamh Ríoga, Sráid Dhásain, BÁC 2 ag 6:30i.n. Seolfar freisin eagrán speisialta mhí na Nollag den iris Comhar agus fógrófar ainmneacha na scríbhneoirí a bheidh páirteach i gCéim 2 de Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge le linn 2017.

Tabharfar réamheolas freisin ar an láithreán gréasáin nua atá le teacht: Comhar.ie

Baileoidh lucht litríochta na Gaeilge le chéile ag an ócáid speisialta seo anocht san Acadamh i mBaile Átha Cliath. Eagraíonn Comhar oíche mhór cosúil leis seo uair sa bhliain chun léitheoirí, scríbhneoirí, agus lucht tacaíochta na hirise agus na leabhar a thabhairt le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar obair na bliana.

Eagrán na Nollag COMHAR, 2016

Seolfar Móreagrán na Nollag den iris Comhar anocht agus colún spéisiúil dar teideal “Na leabhair a thug sásamh dúinn i mbliana” istigh. Spléachadh atá anseo, ó fhilí, scríbhneoirí, iriseoirí, léirmheastóirí agus foilsitheoirí, ar na leabhair is mó a chuaigh i bhfeidhm orthu i mbliana. Spreagfaidh na léirmheasanna seo suim faoi leith i measc léitheoirí na tíre! Anuas air sin tá filíocht nua-scríofa, foclóir 2016 ó Chathal Mac Coille, súil siar ar bhliain na Gaeilge agus na Gaeltachta le Breandán Delap, eagarfhocal le hAlan Titley, agus An Cúigiú Colúnaí – tá a lán le léamh in eagrán mhí na Nollag.

Scéalta Nuachta

Seolfar freisin, Scéalta Nuachta, teideal nua sa tsraith SAOL AGUS SAOTHAR, a bhailíonn ailt leis an iriseoir aitheanta Deaglán de Bréadún a foilsíodh i leathanaigh an Irish Times agus roinnt eile in iris Comhar féin. Sna haistí seo, tugann an t-údar ar thuras muid chuig an Rúis, an Iaráin, an Churdastáin, an Éigipt, agus Iosrael.

Caitheann sé a shúil ar cheisteanna polaitíochta na hÉireann, idir thoghcháin, rialtais agus reifrinn. I gcaitheamh a shaoil ghairmiúil, d’éirigh le Deaglán iontaoibh pholaiteoirí a fháil agus tugann na haistí seo léargas dúinn ar thuiscint pholaitiúil agus stairiúil an údair.

An t-údar

Duine de na hiriseoirí is mó taithí in Éirinn is ea Deaglán de Bréadún. Chaith sé a lán blianta leis an Irish Times, mar Eagarthóir an Tuaiscirt, mar Chomhfhreagraí Gnóthaí Eachtracha, mar Chomhfhreagraí Polaitiúil, mar Eagarthóir Gaeilge agus i bpostanna eile. Ina dhiaidh sin, bhí sé mar Eagarthóir Polaitiúil leis an Irish Sun agus mar Chomhfhreagraí Raidió Áitiúil le Tithe an Oireachtais.

I measc na leabhar eile uaidh tá Power Play: The Rise of Modern Sinn Féin (Merrion Press) agus Cinnlínte: Saol an Iriseora (Cois Life). Is ball é de Chomhairle Preasa na hÉireann é freisin.

Cúlra

Comhar – Lón Intinne

Is iris mhíosúil í Comhar ina bpléitear litríocht agus cúrsaí reatha agus a lán eile nach iad. Is iad lucht na heagraíochta idir-ollscoile, An Comhchaidreamh, a bhunaigh an iris sa bhliain 1942 agus tá scoth scríbhneoireachta na Gaeilge ar fáil inti ó shin i leith. Is dream idirnáisiúnta iad léitheoirí Comhar agus seoltar eagráin chuig síntiúsóirí ar fud an domhain agus ar fud na tíre seo freisin. Is iad Seán Tadhg Ó Gairbhí agus Bridget Bhreathnach eagarthóirí reatha na hirise. Beidh Tristan Rosenstock ag feidhmiú mar eagarthóir liteartha na hirise ó mhí Feabhra 2017 ar aghaidh.

Athbhunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta LeabhairCOMHAR i 2010 chun nualitríocht na Gaeilge a fhorbairt. Tá sí mar aidhm ag an gcomhlacht ó thús, scríbhneoirí úra a earcú agus a chothú ar bhonn leanúnach agus tá sraitheanna nua leabhar á bhforbairt aige faoi láthair.

Mar a thugann teideal an chomhlachta, COMHAR le fios, bíonn comhoibriú agus comhpháirtíocht, idir an scríbhneoir agus na riarthóirí, mar chroílár an chomhlachta seo.

Tá COMHAR & LeabhairCOMHAR buíoch d’Fhoras na Gaeilge, de Chlár na Leabhar Gaeilge, de Choiste Léann na Gaeilge, agus den Chomhairle Ealaíon as a dtacaíocht leanúnach.

Tuilleadh eolais: gno@comhar.ie www.iriscomhar.com

www.comhar.ie

(01) 6751922 / 087 7637678 Beidh grianghraif ar fáil i ndiaidh na hócáide.

 

 

 

Read 320 times
Rate this item
(0 votes)