Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Éileamh Idirnáisiúnta ann d’Acht Gaeilge mar aon le tacaíocht cúig pháirtí agus 50 as 90 CTR nua-thofa ó thuaidh

I dtuarascáil mhonatóireachta atá foilsithe inniu ag an gCoiste Chomhairleach don Chreat-Choinbhinsiún um Chosaint na Mionlach Náisiúnta tá cáineadh láidir déanta siocair nach ann d’aon reachtaíocht cosanta agus forbartha Gaeilge faoi mar a gealladh i gComhaontú Chill Rímhinn 2006. 

Moltar sa tuairisc, i measc rudaí eile a bhaineann le cúrsaí forbartha Gaeloideachais agus craoltóireachta;

  • ‘Go nglacann an Feidhmeannas ó thuaidh le reachtaíocht cosanta agus forbartha don Ghaeilge agus go nglacann siad na céimeanna chun dul chun cinn ar chearta teanga a chinntiú do dhaoine a bhaineann leis an mionlach Gaeilge’;
  • ‘Go gcuideoidh Rialtas na Breataine an comhdhearcadh polaitiúil a chruthú atá de dhíth chun go nglacfaí leis an reachtaíocht seo’.

Neartaíonn an tuairisc seo na moltaí ceanna a rinneadh nuair a foilsíodh an 6ú Tuarascáil Thréimhsiúil de chuid an Choiste um Chearta Eacnamaíochta, Sóisialta agus Cultúrtha (CESCR), a dhéanann imscrúdú ar chur i bhfeidhm ‘An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha’ (ICESCR) (27 Meitheamh 2016). Moltar sa Tuarascáil Thréimhsiúil ICESCR athuair, mar a mhol siad ina 5ú Tuarascáil Thréimhsiúil i Meitheamh 2009, go nglacann an Stát le hAcht Gaeilge.

Deir Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Dr Niall Comer:

“Cuireann an tuairisc seo béim ar ról soiléir Rialtas na Breataine i dtaobh an 'tacaíocht' a chothú i dtaobh an Achta de. Is léir nach bhfuil seo déanta acu in ainneoin a gcoimitmintí - ní hamháin i dtaca le Comhaontú Chill Rímhinn ach na conarthaí idirnáisiúnta a dhaingnigh siad agus a leagann freagrachtaí soiléire orthu i dtaobh chaomhnú agus chosaint na Gaeilge anseo. Ní seo an chéad uair go bhfuil rialtas na Breataine cáinte ag coiste idirnáisiúnta mar seo i ngeall ar an easpa dul chun cinn ar cheist na Gaeilge ach tá súil againn, leis an aird dírithe ar cheist na Gaeilge faoi láthair go bhfuil deis ann soláthar sásúil a chur i bhfeidhm gan a thuilleadh mhoille.”

Deir Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Abhcóideachta, Conradh na Gaeilge:

“Tacaíonn an tuairisc is déanaí seo ó Chomhairle na hEorpa leis an méid atá le rá ag pobal na Gaeilge le blianta fada anuas - nach bhfuil forbairt shásúil déanta ar cheist reachtaíochta cosanta don teanga, in ainneoin na coimitmintí soiléire a d'eascair ó Chill Rímhinn.  Tagann an tuairisc seo sna sála ar mholtaí soiléire ó na Náisiúin Aontaithe a d'éiligh ar Rialtas na Breataine Acht a chur i bhfeidhm mar thosaíocht. Tá tacaíocht leathan idirnáisiúnta ann don Acht agus anois móraimh sa Tionól nua thofa agus 50 as 90 CTR ag tacú leis an éileamh réasúnta seo. Anois am don ghnímh - Acht Anois!”

Read 234 times
Rate this item
(0 votes)