Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Ollscoil Uladh


Is cúis mhór áthais í do Scoil Theanga agus Litríocht na Gaeilge, Ollscoil Uladh, Cúrsa Máistreachta san Aistriúchán Gaeilge, san Ateangaireacht agus i Scileanna Gairmiúla Teanga a fhógairt. I ngeall ar an éileamh ollmhór a bheidh ann le haghaidh aistritheoirí Gaeilge san AE agus in Éirinn as seo amach is amhlaidh go mbeidh éileamh ann le haghaidh cúrsaí oiriúnacha oiliúna, agus tá Ollscoil Uladh, atá ar na príomsholáthróirí cúrsaí Gaeilge in Éirinn, in áit mhaith le cúrsa mar seo a chur ar fáil. Beidh tús á chur leis an chúrsa i Meán Fómhair 2016.

Beidh 5 mhodúl i gceist sa chúrsa nua seo:
Cruinneas Gramadaí agus Cúrsaí Stílíochta san Aistriúchán/ Ateangaireacht (1 agus 2); Aistriúchán Ríomhchuidithe; Foclóireacht, Eagarthóireacht, Téarmaíocht agus Aistriúchán Teicniúil agus Tráchtas Máistreachta ag an deireadh.

Beidh an cúrsa seo ar fáil ar bhonn lánaimseartha (Bliain amháin) nó ar bhonn páirtaimseartha (2 bhliain) agus déanfar an teagasc ar bhealach solúbtha thar thrí dheireadh seachtaine gach seimeastar, agus beidh béim shuntasach ar ábhar ar líne.

 

Riachtanais Iontrála:

Ní mór céim onóracha sa Ghaeilge (2:2 ar a laghad) bheith sa Gaeilge ag iarratasóirí, agus an Ghaeilge mar phríomhábhar ann agus beifear ag súil leis go mbeidh gach iarratasóir in ann cumas sa Ghaeilge a léiriú.

 

Iarratais:

Chun iarratas ar líne a dhéanamh, roghnaigh: https://www.ulster.ac.uk/apply/how-to-apply#pg Glacfaidh sé sin tríd an bpróiseas iarratais thú. 

Le tuilleadh sonraí a fháil ar Tháillí, agus ar chóras solúbtha íocaíochta na hOllscoile, tabhair cuairt ar: https://www.ulster.ac.uk/apply/fees-and-finance/postgraduate

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Dr. Niall Comer nm.comer@ulster.ac.uk

Tosóidh an cúrsa Dé Luain 21 Méan Fómhair 2016.

 

 

Read 990 times
Rate this item
(0 votes)