Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá sraith nua físeán curtha ar fáil ag Institiúid Oideachais Marino (MIE) chun cabhrú le daltaí ullmhú le haghaidh scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta. JAMIE (Jump-start at Marino Institute of Education) is ainm don acmhainn sin - sraith físeán a dhíríonn ar ghnéithe éagsúla de scrúduithe Gaeilge na hArdteistiméireachta. 

Déanfar físeán nua a uaslódáil gach seachtain sa tréimhse roimh na scrúduithe. Cheana féin, tá ceithre cinn de na físeáin seolta. Gné amháin de chlár MIE é JAMIE chun cuidiú le daltaí ag an dara leibhéal tús eolais a fháil ar chúrsaí oiliúna múinteoirí, agus is gné incháilitheachta bunriachanach é scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta.  

Dar leis an Dr Seán Delaney, Cláraitheoir MIE, is acmhainn spraíúil, thairbheach, éasca le húsáid é JAMIE, a chuideoidh le daltaí scoile ina gcuid scrúduithe: ‘Tuigimid go bhfuil roinnt daltaí a bheadh ina n-ábhar oidí den chéad scoth amach anseo agus níor mhaith linn nach n-éireodh leo áiteanna a fháil ar chúrsaí oiliúna múinteoirí mar nach n-éiríonn leo marc ard go leor a bhaint amach sa Ghaeilge. I gcás daltaí eile, d’fhéadfaidís rogha níos fearr CAO a bheith acu  má fhaigheann siad marc níos airde sa Ghaeilge.  Theastaigh uainn cuidiú leis na daltaí go léir sin marc ard a fháil sa Ghaeilge agus ar an mbonn sin d’fhorbraíomor an acmhainn seo i gcomhar le Madeleine Ní Ghallachóir, múinteoir oilte Gaeilge Ardteiste.”  

I bhfíseáin JAMIE pléitear topaicí mar seo: conas aiste a ullmhú; conas ullmhú le haghaidh díospóireachta; frásaí úsáideacha don tsraith pictiúr; conas taithí oibre a phlé le linn scrúdú béil Gaeilge na hidirbhliana. Cuireadh fotheidil Bhéarla agus Ghaeilge leo agus ar an gcaoi sin beidh níos mó daltaí in ann úsáid a bhaint astu. Cuirfear topaicí agus noda nua leo gach seachtain. 

Pobal foghlama agus taighde é Institiúid Oideachais Marino a chuireann chun cinn an chuimsitheacht agus an barr feabhais san oideachas. Le fada an lá, bhí an institiúid i mbun na hoiliúna tosaigh múinteoirí (ITE), ag dul siar breis is 100 bliain. Coláiste gaolmhar le Coláiste na Tríonóide é MIE, agus is é Coláiste na Tríonóide a dhéanann a chláir a bhailíochtú agus a chreidiúnú agus a dhéanann dearbhú cáilíochta orthu. 

Féadtar breathnú ar fhíseáin JAMIE ag Jamie ar Youtube,Vimeo , nó www.mie/jamie. Is féidir le daltaí foláireamh chun dáta a fháil gach seachtain, ina mbeidh nasc chuig an bhfíseán nua trí ríomhphost a chur chuig jamie@mie.ie agus bíodh an focal ‘Subscribe’ mar ábhar an ríomhphoist.

 Le haghaidh  tuilleadh eolais faoi JAMIE nó faoi na roghanna staidéar a dhéanamh ag MIE, téigh i dteagmháil le Shauna Cassidy, Cláraitheoir Cúnta ag  shauna.cassidy@mie.ie nó cuir glaoch ar: 01 8535133.

 

Read 396 times
Rate this item
(0 votes)