Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Intéirneacht sé mhí, ceithre lá sa tseachtain le Cois Life, comhlacht foilsitheoirí.

Tréimhse: 18 Iúil – 22 Nollaig 2016

Tuarastal: trí seachtaine oiliúna gan phá agus 20 seachtaine @ €290

Dualgais agus deiseanna oiliúna:

  • Plé le gach céim de tháirgeadh na leabhar i gcomhairle leis an oifigeach foilsitheoireachta lena n-áirítear cumarsáid le húdair, eagarthóirí seachtracha,  dearthóirí, clódóirí, dáileoirí agus siopaí; obair eagarthóireachta ar dhréachtaí agus ar phrofaí agus cur i bhfeidhm an phlean PR do na teidil nua
  • Tascanna riaracháin: fiosrúcháin fóin agus rphost a fhreagairt; beartanna leabhar a chur chuig ceannaitheoirí príobháideacha agus chuig na dáileoirí; miontuairiscí a scríobh ag cruinnithe; tacaíocht a thabhairt le hullmhú iarratas agus éileamh airgeadais; stoc na hoifige agus an stocliosta a choinneáil slachtmhar; agus tascanna fánacha eile de réir mar is gá
  • Obair mhargaíochta: leabhair a dhíol ag imeachtaí; ábhar poiblíochta a dhréachtú de réir mar is gá; ábhar a ullmhú don bhlag/Facebook/Twitter de réir mar is cuí
  • Dul faoi oiliúint i ngach gné de ghnó na foilsitheoireachta lena n-áirítear feabhas a chur ar chruinneas teanga agus feidhmeanna ríomhaireachta a fhoghlaim
  • Tuairisciú rialta ar dhul chun cinn don Oifigeach Foilsitheoireachta

 

Is gá d’iarrthóirí bunchéim onóracha a bheith acu in ábhar cuí. Tá caighdeán ard cruinnis sa Ghaeilge scríofa mar aon le gnáthscileanna i dteicneolaíocht na faisnéise (Word, Excel) bunriachtanach don phost seo.

Ba cheart d’iarrthóirí CV agus litir iarratais i nGaeilge a chur chuig an seoladh rphoist thíos:

eolas@coislife.ie

Spriocdháta d’iarratais: 4.00i.n., Dé Céadaoin, an 20 Aibreán, 2016

Read 458 times
Rate this item
(0 votes)