Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Tá deis fós ag an Rialtas an rud ceart a dhéanamh agus cothrom na Féinne a thabhairt don Ghaeilge agus don Ghaeltacht

Tá sé ríshoiléir ón aiseolas ó phobal Gaeilge agus Gaeltachta go bhfuil an Rialtas ó dheas tar éis pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a ligean síos go dona i gCáinaisnéis 2017, faoi mar a fógraíodh í inné (11 Deireadh Fómhair 2016). D’aontaigh 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta plean infheistíocht le 1,175+ post a chruthú agus go leor deiseanna úsáide Gaeilge a chur ar fáil don phobal, ach de réir na cáinaisnéise, níl an Rialtas sásta fiú an chéad chuid den phlean a mhaoiniú ar €4.5 milliún. Moladh go ndéanfaí an plean seo a mhaoiniú trí chuid de na ciorruithe a rinneadh ar na húdaráis Gaeilge agus Gaeltachta ó 2008 a aisiompú.

Ar an iomlán, tá buiséad Fhoras na Gaeilge móide ciste caipitil Údarás na Gaeltachta, atá ceaptha le fostaíocht a chruthú sna ceantair Ghaeltachta, laghdaithe breis is 50% ó bhí 2008 ann. Tá €0 sa bhreis fógartha ag an Rialtas don dá bhuiséad ríthábhachtacha seo don bhliain 2017. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ar Fhoras na Gaeilge leanúint leis na ciorruithe ar thionscadail pobail leis an nGaeilge a chur chun cinn, agus nach mbeidh an tÚdarás ag cruthú fostaíochta breise as an nua sa Ghaeltacht in 2017; tá sé i gceist ag an Rialtas an líon daoine fostaithe le tacaíocht ón Údarás a choinneáil ag 7,000 post, dar leis le cáipéis na cáinaisnéise féin.

Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:
“Aithním go ndearna an tAire Stáit Seán Kyne iarracht dul i bhfeidhm ar an Rialtas agus an maoiniú atá ag teastáil don phlean infheistíochta a bhaint amach, plean atá aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta le breis is 1,175 post a chruthú agus le go leor deiseanna úsáide Gaeilge a chur ar fáil don phobal. Níl an Rialtas, faraor, tar éis cothrom na Féinne a thabhairt don Ghaeilge ná don Ghaeltacht i gCáinaisnéis 2017; níl siad tar éis an plean infheistíochta a mhaoiniú ná cuid de na ciorruithe díobhálacha a rinneadh ar phobal na Gaeilge le blianta beaga anuas a aisiompú. Tá beagán de mhaoiniú sa bhreis curtha ar fáil don Roinn Gaeltachta agus d’Údarás na Gaeltachta, ach ní bhaineann an chuid is mó den mhaoiniú seo leis an bplean infheistíochta agus is beag an tsuim í le tabhairt faoi na dúshláin sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.”


Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge:
“Tá deis fós ag an Rialtas seo cothrom na Féinne a thabhairt don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Sna meastacháin athbhreithnithe a rachaidh os comhair na Dála sna seachtainí os ár gcomhair, is féidir leo an €1.4 milliúin sa bhreis atá á thabhairt acu d’Údarás na Gaeltachta in 2016 a chur ar fáil arís do bhuiséad caipitil Údarás na Gaeltachta in 2017, .i. go mbeadh €8 milliún sa bhuiséad ag an Údarás in 2017 le fostaíocht bhreise nua a chruthú. Chomh maith leis sin, is féidir leis an Rialtas ó dheas a fhógairt go gcuirfidh siad €2.5 milliún ar fáil d’Fhoras na Gaeilge leis an gcéad chuid den phlean infheistíochta, arna aontú ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta, a chur i bhfeidhm.”

 

 

Read 264 times
Rate this item
(0 votes)