Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó
Foilsithe ag an Dungarvan Observer, 22/01/2016

Ainmniúcháin don Sceim Forbartha Gaeilge do Ghnólachtaí - oscailte anois

Tá Gradam Gnó na nDéise ar ais! Tugtar cuireadh anois do ghnóthaí i gCathair agus i gContae Phort Láirge páirt a ghlacadh sa scéim seo, a thugann aitheantas dóibh siúd a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid dá ngnó. Bronnfar duaiseanna de luach na mílte euro ar bhuaiteoirí i gceithre chatagóir éagsúla mí Bealtaine na bliana seo. Tá bróisiúr nua seolta chun an Gradam Gnó a fhógairt agus chun sonraí chomórtais 2016 a chur ar fáil. Tá cóipeanna chrua den mbróisiúir le scaipeadh gan mhoill (le cabhair ó Chumainn Tráchtála Iarthar Phort Láirge agus Cathair Phort Láirge) agus is feidir é a íoslódáil chomh maith ó shuíomh idirlíon na Comhairle ag www.waterfordcouncil.ie nó ó shuíomh idirlíon Chomhlucht Forbartha na nDéise ag www.deise.ie.

Tá ceithre chatagóir i nGradam Gnó na nDeise 2016 mar a leanas:

1: Comharthaíocht agus Ábhar Priontáilte (urraithe ag The Dungarvan Leader)

2:Seirbhís agus Nuálaíocht (urraithe ag WLR FM)

3: Gnó Nua is Fearr (urraithe ag Beat FM)

4: Comhlacht Gaeltachta is Fearr (urraithe ag Údará na Gaeltachta).

Tá na heagraithe go léir go mór faoi chomaoin a n-urraitheoirí ar fad, atá ag tacú leo sa tionscadal seo le hurraíocht de luach €2,0000 in iomlán.
Tá sé mar aidhm ag Gradam Gnó na nDéise gnóthaí a ghríosadh chun an Ghaeilge a úsáid mar uirlis mhargaíóchta agus ghnó, trí bhuntáistí eacnamaíocha agus chultúrtha na Gaeilge a chur in iúl dóibh. Is féidir an Ghaeilge a úsáid in go leor slíte sa ghnó. Is feidir í a úsáid ar chomharthaí, ar pháipéarachas, ar bhróisiúir, ar bhiachlár agus trí sheirbhís i nGaeilge a chur ar fáil. Is féidir cabhair a fháil chun an ghné sin dod' ghnó a fhorbairt má ghlacann tú páirt i nGradam Gnó na nDéise, san áireamh ansan tá cabhair chun foinsí mhaoinithe d'ábhar Ghaeilge a aimsiú.

Conas cur isteach ar an nGradam

Tá ainmniúcháin/léiriú suime á nglacadh faoi láthair do Ghrada Gnó na nDeise 2016. Déan teagmháil le Críostóir, Cabríní nó Máire Seó chun sonraí agus tuilleadh eolais a fháil:

  • Críostóir Ó Faoláin, Bainisteoir Forbartha, Comhlucht Forbartha na nDéise: Teil: 058-46664 nó 0876225725 nó r-phost: cfdeise@gmail.com
  • Máire Seó Breathnach, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge: Teil: 058 20884 nó r-phost: msbreathnach@waterfordcouncil.ie
  • Cabríní de Barra, Oifigeach Forbartha, Glór na nGael: Teil: 05824642 nó 0834455914 nó cabrini@glornangael.ie

Iarrtar ar ghnólachtaí agus/nó dhaoine aonaracha ainmniúcháin a chur isteach a luaithe agus is féidir (faoin 29 Feabhra 2016 ar a dhéanaí). Beidh idir seo agus deireadh mhí Aibreán 2016 ag gnóthaí chun obair ar fhorbairt na Gaeilge agus beidh Críostóir, Cabriní agus Máire Seó ar fáil chun obair leo maidir leis seo. Deanfar moltóireaht ansan agus fógrófar na buaiteoirí sna catagóirí eagsúla i mí na Bealtaine 2016.

Comhfhiontar is ea "Gradam Gno na nDeise" idir Oifig Ghaeilge Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Comhlucht Forbartha na nDéise (eagraíocht forbartha pobail i nGaeltacht na nDeise) agus Glór na nGael, t-eagraíocht náisiúnta a oibríonn ar son fhorbairt na Gaeilge i gcúrsaí Gnó, Pobail agus Teaghlaigh. Tá Cumainn Thráchtála Iarthar Phort Láirge agus Cathair Phort Láirge ag tacú leis an sceim seo chomh maith, maraon le Foras na Gaeilge.

Read 418 times
Rate this item
(0 votes)