Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá fóraim ghnímh oscailte á dtionól ag Conradh na Gaeilge ó thuaidh le gníomhartha a aontú chun éilimh phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a chur chun cinn sa toghchán a bheidh a reáchtáil ar 5 Bealtaine 2016. Tá sraith cruinnithe eagraithe i sé cheantar ó thuaidh agus Conradh na Gaeilge ag éileamh ar pháirtithe tacú leis na héilimh roimh an toghchán. 

Tá dhá fhóram gnímh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge gach seachtain anois ar feadh trí seachtaine. Tosaíonn siad anocht, An Chéadaoin (6 Aibreán 2016) – i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar 7.45in; agus beidh fóram ann i gceantar Lár Uladh oíche Dhéardaoin (7 Aibreán 2016), i dTeach an tSeanbhainc, An Teach Thiar in Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain ar 7.00in. 

Tá cruinnithe eile socraithe in An Carn, Machaire Rátha, Co. Dhoire, ar 7.00in oíche Chéadaoin, 13 Aibreán 2016; i gCultúrlann Uí Chanáin i gCathair Dhoire, ar 5.30in Déardaoin 14 Aibreán; in Ionad Ealaíne na Struthaile, An Ómaigh ar 9.00in Céadaoin 20 Aibreán; agus i nGaeláras Mhic Ardghail in Iúr Cinn Trá, Déardaoin 21 Aibreán ar 7.00in. 

Is iad 3 Phríomhéileamh Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ó thuaidh ná:         

  1. Go ndéanfaí infheistíocht £2.16 milliúin sa bhreis i bplean phobal na Gaeilge le borradh a chur faoi úsáid na Gaeilge agus le postanna nua a chruthú
  2. Go gceapfaí Aire Pobail a bheadh báúil don Ghaeilge agus a bheadh ábalta mianta phobal na Gaeilge a chur chun tosaigh
  3. Go gceapfaí Aire Oideachais a thacódh leis an Ghaeilge sa chóras oideachais agus a chinnteodh forbairt leanúnach d’earnáil na Gaelscolaíochta

Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

 “Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar vótálaithe áitiúla – iad siúd atá ina gcainteoirí líofa Gaeilge, iad siúd atá ag foghlaim na teanga, nó go deimhin iad siúd le bá ar bith don teanga – chun na héilimh seo a chur chun cinn leis na hiarrthóirí ar fad atá ag seasamh sna toghcheantair s’acu."

 Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Abhcóideachta Chonradh na Gaeilge

“Ní neart go cur le chéile agus tabharfaidh polaiteoirí cluas éisteachta don phobal áitiúil má cheistítear gach iarrthóir a thagann chun dorais faoina bhfuil siad sásta tacú go hoifigiúil le héilimh phobal na Gaeilge nó nach bhfuil.” 

"Cuirfear béim faoi leith ar thábhacht na n-éileamh seo do phobal na Gaeilge sna Fóraim Ghnímh arna comhordú ag Conradh na Gaeilge. Aithnítear anseo An Roinn Oideachais agus An Roinn Pobail mar thosaíochtaí ó thuaidh don Ghaeilge. Beidh muid ag iarraidh ar an phobal teacht le chéile chun na héilimh seo a bhrú chun tosaigh, go háirithe anois agus Acht na Gaeilge agus Straitéis 20 Bliain na Gaeilge ó thuaidh diúltaithe ag an Fheidhmeannas ar na mallaibh.”

 Scaipfidh Conradh na Gaeilge eolas i measc an phobail i ngach toghcheantar faoi na hiarrthóirí agus faoi na páirtithe polaitiúla ar fad atá ag tacú go hoifigiúil le héilimh phobal na Gaeilge roimh an toghchán ansin, sna sála ar na fóraim ghnímh.

 Más spéis le grúpa pobail áitiúil cuidiú leis an Chonradh chun fóram gnímh a eagrú ina gceantar féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifig an Chonartha ó thuaidh ag padraig@cnag.ie nó +44 (28) 903 15647

Read 701 times
Rate this item
(0 votes)