Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Pobal na teanga ag fulaingt sna sála ar chiorruithe leanúnacha ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge & Údarás na Gaeltachta

 

Tá an-díomá léirithe ag Conradh na Gaeilge maidir leis an laghdú suntasach a rinneadh ar Scéim na nImeachtaí Óige 2016 – 2017 agus a d’fhógair Foras na Gaeilge le déanaí, agus molann go gcuirfeadh an dá Rialtas maoiniú ar fáil mar ábhar práinne chun an bplean infheistíochta arna aontú ag breis agus 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta a chur i gcrích.

 Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

 “Is ábhar samhnais do Chonradh na Gaeilge an dochar leanúnach atá á dhéanamh do phobal na Gaeilge mar thoradh ar chiorrú i ndiaidh ciorraithe ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge ó bhí 2002 ann. Tá buiséad Sheachtain na Gaeilge laghdaithe 40%, tá líon na gcampaí samhraidh atá maoinithe ag an bhForas laghdaithe, agus anois is ar éigin go bhfuil sé d’acmhainn ag Foras na Gaeilge mórán níos mó ná leath na scéimeanna óige a ceadaíodh anuraidh a mhaoiniú i mbliana.

 “Ní mór don dá Rialtas an leithcheal i gcoinne earnáil na teanga a chur ina cheart, agus éilíonn Conradh na Gaeilge ar an dá roinn airgeadais an plean infheistíochta arna aontú ag breis agus 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta a mhaoiniú láithreach.”

Tacaíonn Scéim na nImeachtaí Óige de chuid Fhoras na Gaeilge le grúpaí pobail chun deiseanna úsáide Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois, á spreagadh leis an teanga a úsáid i mbealach spraíúil lasmuigh den scoil. Ceadaíodh 74 tionscadal arbh fhiú €322,361 iad faoi Scéim na nImeachtaí Óige 2015 – 2016 anuraidh, ach ní fhéadfadh Foras na Gaeilge ach deontais do 41 tionscadal ar luach €182,876 ina iomláine a cheadú don bhliain 2016 – 2017 toisc ciorruithe leanúnacha agus laghdú beagnach 40% ar ollbhuiséad an Fhorais le deich mbliana anuas, nuair a thógtar boilsciú san áireamh.

Dar le Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge:

 “Níl sé ceart ná cóir go gcaillfeadh níos mó ná 1,835 duine óg an deis freastal ar imeachtaí óige taobh amuigh den scoil i mbliana agus laghdú chomh suntasach sin tagtha ar líon na scéimeanna óige Gaeilge ar ceadaíodh i mbliana, ceal airgid. Tá réiteach ar an éagóir seo áfach, agus plean infheistíochta aontaithe ag breis agus 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta chun úsáid na teanga a spreagadh i measc an phobail, ach an tacaíocht chuí a fháil ón stát. Ní hamháin go gcuirfeadh infheistíocht i bplean phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta borradh dochreidte faoi úsáid na Gaeilge, ach chruthófaí níos mó ná 1,175 post nua mar thoradh ar an infheistíocht chéanna.”

Read 901 times
Rate this item
(0 votes)