Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Rinneadh ceiliúradh ar na mallaibh ar an bhronnadh céime ar an chéad ghrúpa de mhúinteoirí gaelscoile a chuir roghachlár na Gaeilge agus na Gaelscolaíochta i gcrích ar Chlár MOid Choláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, le déanaí.

Is é Coláiste Ollscoile Naomh Muire an chéad institiúid ardoideachais a sholáthair oideachas tosaigh múinteoirí sa Ghaelscolaiocht ag leibhéal fochéime agus iarchéime ó bhí Meán Fómhair 1996 ann.

Sa phictiúr ó chlé go deas tá múinteoirí gaelscoile agus léachtóirí de chuid Choláiste Ollscoile Naomh Muire: 

Dr Eibhlín Mhic Aoidh, Caoimhe Ní Mháirtín (Bunscoil Naomh Cholmcille), Caoimhe Ní Mhearthaile (Bunscoil Mhic Reachtain), Orlaith Ní Mhanacháin (Bunscoil Mhic Reachtain), Caragh Ní Mháirtín (Gaelscoil an Lonnáin), Fíona Ní Sheoirse, (Gaelscoil na Móna), Claire Adams (Scoil an Droichid), Aileen Nic Iómhair (Bunscoil Naomh Eoin Báiste), Dr Gabrielle Nig Uidhir, Dr Seán Mac Corraidh

 

Cuireadh tús leis an Roghachlár Gaelscolaíochta nua mar chuid den Chéim Mháistreachta san Oideachas, sa bhliain 2010. Céim rathúil eile atá ann don Choláiste mar cheannródaí i soláthar oideachais mhúinteoirí trí Ghaeilge ar bhonn uileoileáin.

Maoiníodh roghachlár na Gaelscolaíochta sa MOid trí Scéim Sparánachtaí na Roinne Oideachais agus is í Comhairle na Gaelscolaíochta a riar an scéim.

 

 

 

Read 486 times
Rate this item
(0 votes)