Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

  

Tá clú agus cáil ar Chonradh na Gaeilge mar eagras deonach atá tiomnaithe do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na cruinne. Bunaithe ag Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus eile é in 1893, tá an eagraíocht ar thús cadhnaíochta in athbheochan úsáid na teanga agus múscailt spéise sa Ghaeilge agus sa chultúr ó shin i leith.

Tá an Conradh ag lorg duine le bheith mar Fheidhmeannach Sheachtain na Gaeilge agus Feachtais Feasachta chun obair ar an bhféile Ghaeilge bhliantúil is mó ar domhan agus chun tacú leis na feachtais feasachta eagraithe ag Conradh na Gaeilge.

 

Cur síos ar an bpost

Faoi stiúradh Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge agus Feachtais Feasachta agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an bhFeidhmeannach Sheachtain na Gaeilge agus Feachtais Feasachta na dualgais a leanas a dhéanamh:

 • Riarachán ar Sheachtain na Gaeilge
 • Imeachtaí ardú feasachta a eagrú
 • Tacú leis an straitéis ardú feasachta gníomhacha don mhór-réimse a chur i bhfeidhm
 • Tacaíocht a chur ar fáil do Bhainisteoir Sheachtain na Gaeilge agus AF
 • An feachtas Is Leor Beirt (ciorcal comhrá ar fud an oileáin) a bhainistiú
 • Ábhar poiblíochta agus feasachta a sholáthar d'eagraíochtaí agus do ghrúpaí eile atá ag iarraidh aird an phobail a mhealladh ar ghnéithe ar leith den Ghaeilge
 • Tacaíocht a chur ar fáil do na mór-réimsí eile
 • Tacaíocht a chur ar fáil do CTI nuair is gá
 • Dualgais eile de réir mar is gá

 

Cur síos ar an té a cheapfar

 • Cainteoir líofa Gaeilge atá tiomanta do bhunchuspóir na heagraíochta
 • Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí
 • Tá éirithe go maith leis nó léi go dtí seo i réimsí cosúil le hardú feasachta agus féiltí
 • Ardscileanna cumarsáide, idir scríófa agus labhartha, i nGaeilge agus i mBéarla
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Ar a c(h)umas oibriú as láimh a chéile le baill foirne agus le hoibrithe deonacha

 

Scála Tuarastail:

Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 - €47,975. Chomh maith leis sin íocfar 5% den tuarastal sa bhreis ar an tuarastal mar sholáthar do phinsin an fhostaí ceaptha.

Spriocdháta:

Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoin Déardaoin, 24 Márta 2016 ag 11:00rn.

Eolais Breise:

 • Bíonn Conradh na Gaeilge ag feidhmiú ar bhonn uile-oileánda agus bíonn cúraimí uile-oileánda ag gach fostaí dá réir sin
 • Beidh na hagallaimh don phost seo ar siúl ar an gCéadaoin, 30 Márta, in Uibhir 6, Sráid Fhearchair
 • Tá séi gceist an post seo a lonnú i mBaile Átha Cliath
 • Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge                            

Read 798 times
Rate this item
(0 votes)