Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Feidhmeannach Sheachtain na Gaeilge (seacht mí) á lorg ag Conradh na Gaeilge ó thús mhí Mheán Fómhair go deireadh mhí an Mhárta 2017 le cabhrú leo in oifig Sheachtain na Gaeilge agus Feachtais Feasachta. Íocfar an té a éiríonn leis/léi ar an túsphointe den leibhéal d’Oifigeach Fheidhmiúcháin den Stát Seirbhís (€27,464). Is féidir spéis a léiriú trí CV a chur chuig post@cnag.ie roimh 11.00r.n. Dé Céadaoin, 3 Lúnasa 2016.

Cur síos ar an bpost:

Faoi stiúradh an Ard-Rúnaí agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an bhFeidhmeannach na dualgais a leanas a dhéanamh:

  • Plé le riarachán na féile agus na bhfeachtas
  • Tacú le grúpaí agus scoileanna a bheidh i mbun imeachtaí a eagrú
  • Cabhrú le suíomh gréasáin agus meáin shóisialta
  • Dualgais eile de réir mar is gá.

Cur síos ar an té a cheapfar:

  • Cáilíocht tríú leibhéal atá in oiriúint don phost nó taithí a chomhionann
  • Scileanna maithe riaracháin agus ríomhaireachta (bheadh taithí le suíomh idirlín agus bunachar sonraí ina buntáiste)
  • Scileanna maithe cumarsáide le baill foirne agus leis an bpobal
  • Eolas maith faoi shaol na Gaeilge
  • Caighdeán maith Gaeilge scríofa agus labhartha
  • Dualgais eile de réir mar is gá

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge, agus is í príomhaidhm an Chonartha an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Oibríonn an eagraíocht ar son na Gaeilge agus ar son gach duine a bhaineann leas as an teanga ar fud oileán na hÉireann agus ar fud an domhain.

Read 2314 times
Rate this item
(0 votes)