Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

  

Tá Feidhmeannach Ilmheán agus Lárphointe Feasachta á lorg ag Conradh na Gaeilge chun obair ar an ardán ilmheán, PEIG, a chomhordú agus le feasacht ar an teanga a chur chun cinn.

Cur síos ar an bpost

Faoi stiúradh Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge agus Feachtais Feasachta agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an Feidhmeannach Ilmheán agus Lárphointe Feasachta na dualgais a leanas a dhéanamh:

 • Stráitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don ardán ilmheán, PEIG, a bheidh mar phríomh-mhodh ardú feasachta leis an bpobal ar bhonn leanúnach
 • Forbairt a dhéanamh ar ardán ilmheán, PEIG, don mhór-réimse agus mar thacaíocht do na ceanneagraíochtaí eile
 • Aip a fhorbairt agus a chur chun cinn le heolas ar fheachtais, imeachtaí, srl. a chur chun cinn
 • Anailís ar riachtanais an phobail ar fad go bhfuil suim nó go bhfeadfadh suim a bheith acu sa Ghaeilge le cinntiú go mbeidh an t-ardán ilmheán ag freagairt do na riachtanais atá acu
 • Obair leis na grúpaí eile maoinithe ag Foras na Gaeilge (ach go háirithe grúpaí ar nós Raidio na Life, Raidió Fáilte, Tuairisc.ie, Meon Eile, Nós, srl...) le cur leis an líon eolais agus seirbhísí a bheidh ar fáil ón ardán ilmheán
 • Feasacht ar na mór-réimsí ar fad a chur ar fáil don phobal sa lárphointe agus é a chur ar fáil do gach lárionad Gaeilge eile freisin
 • Straitéis a fhorbairt a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú le lárphointe eolais, feasachta agus chomhairleach don phobal agus grúpaí eile a chur ar fáil. I measc na feidhmeanna, beidh:
  An lárphointe a úsáid le feasacht ar an nGaeilge a ardú agus cúrsaí oideachais a chur ar fáil
  Seirbhísí feasachta agus eolais a chur ar fáil do thurasóirí cultúrtha
 • Gréasán de na lárionad Gaeilge a bhunú agus deiseanna ardú feasachta agus CTI a chur chun cinn sa ghréasán
 • Tionchar a imirt ar ghnónna agus feasachta chur ar fáil dóibh ar na buntáistí a bhaineann le húsáid na Gaeilge
 • Feidhmiú dualgais dlí sábhaílteachta oibre a chinntiú i ngach lathair oibre sa tír ina bhfuil daoine fostaithe ag obair sa mhór-réimse
 • Dualgais eile de réir mar is gá

Cur síos ar an té a cheapfar

 • Cainteoir líofa Gaeilge atá tiomanta do bhunchuspóir na heagraíochta
 • Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí
 • Tá éirithe go maith leis/léi go dtí seo i réimsí cosúil le hardú feasachta agus leis na hilmheáin
 • Ardscileanna cumarsáide, idir scríofa agus labhartha, i nGaeilge agus i mBéarla
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Ar a c(h)umas oibriú as láimh a chéile le baill foirne agus le hoibrithe deonacha

Scála Tuarastail:

Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 - €47,975. Chomh maith leis sin íocfar 5% den tuarastal sa bhreis ar an tuarastal mar sholáthar do phinsin an fhostaí ceaptha.

Spriocdháta:

Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoin Déardaoin, 24 Márta 2016 ag 11:00rn.

Eolais Breise:

 • Bíonn Conradh na Gaeilge ag feidhmiú ar bhonn uile-oileánda agus bíonn cúraimí uile-oileánda ag gach fostaí dá réir sin
 • Beidh na hagallaimh don phost seo ar siúl ar an gCéadaoin, 30 Márta, in Uibhir 6, Sráid Fhearchair
 • Tá séi gceist an post seo a lonnú i mBaile Átha Cliath
 • Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge  

 

Read 471 times
Rate this item
(0 votes)