Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

€850,000 le caitheamh ar an bpleanáil teanga agus oifigigh Ghaeilge le fostú

D’fhógair an tAire Stáit Seán Kyne Dé hAoine go mbeadh €850,000 a ceadaíodh idir Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge le caitheamh ar an bpleanáil teanga, agus go bhfostófaí Oifigigh Ghaeilge leis na bpleananna sin a chur i bhfeidhm.

Deir Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: 

“Cuireann Conradh na Gaeilge Fáilte roimh an mhaoiniú nua seo don phleanáil teanga. Ó cuireadh tús leis an phlé ar an phróiseas pleanála teanga ba léir go raibh an iomarca den fhreagracht as an phróiseas á cur ar na pobail Ghaeltachta áitiúla agus gur beag den fhreagracht a bhí á glacadh ag an stát féin. Ba léir freisin do na pobail Ghaeltachta nach bhféadfaí dul chun cinn a dhéanamh leis an phróiseas pleanála mura mbeadh tacaíocht ghairmiúil curtha ar fáil dóibh i bhfoirm fhoireann oilte bheith fostaithe acu ar bhonn lánaimseartha. Cinnteoidh an scéim nua, agus an maoiniú a bhaineann leis, go mbeidh an tacaíocht seo ar fáil anois do na pobail áitiúla atá i mbun pleananna teanga a ullmhú.”

Deir Peadar Mac Fhlannchadha, Bainisteoir Abhcóideachta agus Leas-ArdRúnaí, Conradh na Gaeilge:

“Is ábhar spreagtha é do na pobail seo go mbeidh tacaíocht chinnte acu d’fheidhmiú na bpleananna teanga ach nach obair in aisce é ullmhú na bpleananna. Tuigeann Conradh na Gaeilge go bhfuil fós an-chuid den fhreagracht as an bpróiseas pleanála teanga ag titim ar na pobail áitiúla agus iarrann ar an Aire Stáit a chinntiú go gcuirfear leis an tacaíocht a bheidh á chur ar fáil do na pobail seo.”

“Ní mór anois, agus figiúir an daonáirimh foilsithe, tuilleadh tacaíochta a chur ar fáil do na ceantair Ghaeltachta agus tábhacht na Gaeltachta bheith luaite go sonrach in aon athbhreithniú a bheas le déanamh ar an Straitéis 20 Bliain. Ba chóir don Rialtas an plean infheistíochta, aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta agus a chuimsíonn cuid mhaith den infheistíocht atá ag teastáil sa Ghaeltacht, a mhaoiniú ina iomlán láithreach bonn”

Read 137 times
Rate this item
(0 votes)