Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Ag searmanas ag an mBrú Ríoga, Cill Mhaighneann ar an 9 Samhain 2016, bhronn Ollscoil na hÉireann duaiseanna ar bhreis is 130 mac léinn agus céimí de chuid institiúidí OÉ - Ollscoil na hÉireann Gaillimh; An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste na hOllscoile Corcaigh; Ollscoil Mhá Nuad; Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn agus Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha san áireamh. Sa bhliain 2016, bhronn an ollscoil duaiseanna ar luach breis is €1.2 miliún ar mhic léinn, ar bhaill foirne agus ar institiúidí de chuid OÉ.

Téann mic léinn agus céimithe de chuid comh-ollscoileanna OÉ agus ballinstitiúidí eile OÉ in iomaíocht do na duaiseanna seo gach bliain. Tugann na duaiseanna seo aitheantas agus tacaíocht do scoláirí den scoth ag céimeanna éagsúla dá gcuid stáidéir acadúla, ó bhunchéimithe go scoláirí sinsearacha atá seanbhunaithe ina gcuid réimsí saineolais. Is bunaidhm de chuid OÉ é cur chun cinn scoláirí agus scoláireachta, agus leis na duaiseanna seo, tugann an Ollscoil onóir d’éacht acadúil i measc a gcuid mac léinn agus céimithe agus féachann sí le deiseanna a chur ar fáil do mhic léinn dul i mbun breis stáidéir.

Bronnadh roinnt duaiseanna ar mhic léinn atá i mbun stáidéir ar an nGaeilge ag an searmanas i measc go leor eile. Bronnadh Scoláireachtaí Liteartha an Dr. H H Stewart sa Ghaeilge ar Shannon Grimes, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus ar bheirt mhac léinn de chuid Ollscoil Mhá Nuad, Miriam Fitzsimons agus Kevin Bushel. Bronnadh Scoláireacht Chiste Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge ar Laoighseach Ní Choistealbha (OÉG) agus ba í Mary Hourigan (OMN) faighteoir Duais Chiste Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge 2016. Tugtar na duaiseanna seo gach bliain do mhic léinn Gaeilge i gcomh- ollscoileanna OÉ bunaithe ar a gcuid torthaí scrúdaithe.

Chomh maith leo seo, bronnadh dhá Chomhaltachtaí Iardhochtúireachta sa Léann Éireannach agus Ceilteach i mbliana. Déanfaidh Deirdre Ní Chonghaile taighde ar stair chultúrtha chainteoirí Gaeilge Mheiriceá Thuaidh sa 19ú agus sa 20ú haois ag Institiúd de Móra, OÉG. Beidh Niamh Wycherley lonnaithe san institiúd céanna ag déanamh taighde ar théarmaíocht agus ar theangeolaíocht an chultais taisí in Éirinn ón 5ú haois go dtí an 12 haois.

I measc na nduaiseanna eile a bronnadh i mbliana, tugadh dhá Scoláireacht Taistil sa Mhatamaitic i mbliana in onóir an dara Seansailéir ar OÉ, Éamon de Valéra agus mar chuid de dheonachán OÉ do chomóradh céad bliain 1916. Is iad Patrick Heslin agus Aaron Tyrrell faighteoirí na scoláireachtaí seo agus tá siad beirt i mbun Céimeanna Dochtúra ag Ollscoil Notre Dame in Indiana na Stát Aontaithe.

Más spéis leat féin tuilleadh a fhoghlaim faoi na duaiseanna atá ar fáil gach bliain ag Ollscoil na hÉireann, féach http://www.nui.ie/awards/.
Osclófar an comórtas do dhuaiseanna 2017 go luath san athbhliain.

 

 

 

 

Read 830 times
Rate this item
(0 votes)