Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos móTá áthas ar Ollscoil na hÉireann a fhógairt go mbeidh duaiseanna ar luach breis is €1.2 miliún bronnta aici ar mhic léinn, ar bhaill foirne agus ar institiúidí de chuid OÉ faoi dheireadh na bliana 2016.

Bronnfar an mhórchuid de na duaiseanna seo ar mhic léinn agus céimithe OÉ ag searmanas Dé Céadaoin 9 Samhain ag an mBrú Ríoga, Cill Mhaighneann.

Téann mic léinn agus céimithe de chuid comh-ollscoileanna OÉ (COBÁC, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, OÉG agus Ollscoil Mhá Nuad) agus ballinstitiúidí eile OÉ (RCSI agus NCAD san áireamh) in iomaíocht do na duaiseanna seo gach bliain. Tugann na duaiseanna seo aitheantas agus tacaíocht do scoláirí den scoth ag céimeanna éagsúla dá gcuid stáidéir acadúla, ó bhunchéimithe go scoláirí sinsearacha atá seanbhunaithe ina gcuid réimsí saineolais. Is bunaidhm de chuid OÉ é cur chun cinn scoláirí agus scoláireachta, agus leis na duaiseanna seo, tugann an Ollscoil onóir d’éacht acadúil i measc a gcuid mac léinn agus céimithe agus féachann sí le deiseanna a chur ar fáil do mhic léinn dul i mbun breis stáidéir. Bronnadh ceithre Chomhaltachtaí Iardhochtúireachta i mbliana, dhá cheann sna Daonnachtaí agus dhá cheann sa Léann Éireannach agus Ceilteach agus tacóidh deich Scoláireacht Taistil le céimithe OÉ atá ag tabhairt faoi thaighde dochtúireachta i réimse discliplíní sna Daonnachtaí agus san Eolaíocht.

Bronnadh dhá cheann de Scoláireachtaí na bliana seo sa Mhatamaitic in onóir an dara Seansailéir ar OÉ, Éamon de Valéra agus mar chuid de dheonachán OÉ do chomóradh céad bliain 1916. Duaiseanna céimí eile a bhronntar ag an searmanas ná Comhaltacht OÉ E J Phelan sa Dlí Idirnáisiúnta, Scoláireacht Denis Phelan sna Daonnachtaí, Scoláireacht agus Duais OÉ san Oideachas agus Duais Ealaín agus Deartha OÉ.

Bronnfar réimse scoláireachtaí agus duaiseanna ar mhic léinn bunchéime freisin, Scoláireachtaí Litríochta agus Leighis an Dr H H Stewart san áireamh.

Bronnfaidh Seansailéir na hOllscoile, an Dr Muiris Ó Mainnín duaiseanna ag an searmanas ar bhreis is céad is a tríocha mac léinn agus céimí ó instituidí OÉ ag an searmanas sa Bhrú Ríoga, Cill Mhaighneann ar an 9 Samhain 2016.

Is féidir breis eolais a fháil ar Dhuaiseanna OÉ ar http://www.nui.ie/awards/


Gheofar eolas ar Twitter ag @NUIMerrionSq , #NUI agus #NUIAwards16.

Féach thíos próifíleanna roinnt d’fhaighteoirí duaiseanna OÉ na bliana seo.

Read 288 times
Rate this item
(0 votes)