Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá comórtais ar oscailt ag OÉ anois do Dhuaiseanna nua Gaeilge, do Scoláireachtaí Taistil, Comhaltachtaí Iardhochtúireachta, Duaiseanna Foilseacháin agus eile.

Téann mic léinn agus céimithe de chuid comh-ollscoileanna OÉ (COBÁC, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, OÉG agus Ollscoil Mhá Nuad) agus ballinstitiúidí eile OÉ (RCSI agus NCAD san áireamh) in iomaíocht do dhuaiseanna Ollscoil na hÉireann gach bliain. Cuireann Ollscoil na hÉireann cuid de na duaiseanna agus scoláireachtaí seo ar fáil i gcomórtais do mhic léinn, baill foirne agus céimithe i gcomhinstitiúidí OÉ agus i mbaillinstitiúidí eile. Anuraidh, bhronn OÉ duaiseanna ar luach breis is €1.2 miliún agus tá na comórtais ar oscailt anois d’iarratais ar Dhuaiseanna OÉ 2017.

 I measc na nduaiseanna a bheidh á dtairiscint i rith na bliana 2017, beidh duaiseanna nua Gaeilge in ainm Iarsheansailéir OÉ, an Dr T K Whitaker toisc an cion a bhí aige ar an nGaeilge agus an obair a rinne sé ar a son i rith a shaoil. Bronnfar Duaiseanna an Dr T K Whitaker sa Ghaeilge ar mhic léinn atá i mbun Máistreachtaí Ealaíon sa Ghaeilge. Is é seo an chéad duais dá leithéid d’Ollscoil na hÉireann a bhronnfar ar mhac léinn atá i mbun cúrsa máistreachta. Gach bliain, bronntar Scoláireachtaí Liteartha an Dr. H H Stewart sa Ghaeilge ar
 mhic léinn Gaeilge i gcomh-ollscoileanna OÉ bunaithe ar thorthaí scrúdaithe na céad bliana agus Scoláireacht agus Duais Chiste Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge bunaithe ar thorthaí scrúdaithe mac léinn sa bhliain dheireanach dá gcéimeanna.

Chomh maith leo sin, beidh Comhaltacht Iardhochtúireachta amháin á tairiscint i mbliana do chéimithe dochtúireachta OÉ atá i mbun taighde san Eolaíocht, san Innealtóireacht nó san Ailtireacht ag institiúid OÉ. Bronnfar Duais Taighde Stair na hÉireann agus Duais Foilseacháin OÉ Stair na hÉireann i 2017 freisin. Níor offráladh an trí dhuais seo ó bhí 2015 ann.

Beidh cúig Scoláireacht Taistil OÉ á dtairiscint freisin, chun deis a thabhairt do chéimithe OÉ taisteal a dhéanamh i rith a gcuid staidéar dochtúireachta. Offrálfar Scoláireacht Taistil nua i mbliana san Eacnamaíocht, sa Pholaitíocht agus sa Bheartas Soisialta, in onóir an Iarsheansailéara T K Whitaker freisin, mar chomóradh chéad bliain a bhreithe ar an 8 Nollaig 2016 agus a bhás níos luaithe sa bhliain seo.

 Cuirfidh OÉ scoláireachtaí agus duaiseanna ar fáil do bhunchéimithe reatha in institiúidí OÉ, Scoláireacht an Dr Mary L Thornton san Oideachas agus tacaíocht d’fhoilseachán acadúil freisin.

 

 

Read 275 times
Rate this item
(0 votes)