Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

Dianchomórtas don dara áit ach í buaite ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne sa deireadh

 

Is iad scoláirí Choláiste Pádraig, Leamhcán, as Baile Átha Cliath buaiteoirí náisiúnta Chraobh Comórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Fheachtas. Thug na scoláirí an svae leo ag ócáid mhór spórtúil in Óstán an Ashling, BÁC Dé Máirt an 28 Márta. Ach is don dara háit a bhí an dianchomórtas le trí choláiste, Meánscoil Gharman, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co Loch Garman i ngleic lena chéile. D’éirigh le Pobalscoil Chorca Dhuibhne an dara háit a bhaint dóibh féin.

Le sé mhí anuas, ghlac 1,000 dalta ó 250 meánscoil agus gaelcholáistí ar fud na tíre páirt i gcraobhacha réigiúnacha an chomórtais. Bhí 25 scoil san iomaíocht sa bhabhta craoibhe in Óstán Ashling i mBaile Átha Cliath. Bronnadh duaischiste €1,000 inniu. Bronnadh €600 ar an bhfoireann, Alex Mac Piarais, Ashmed Kalee, Mark Ó Dálaigh agus Mícheál Ó Conghail ó Choláiste Pádraig Leamhcán agus €400 ar an bhfoireann Mollie Ní Loibhéad, Eoghan Ó Muircheartaigh, Oisín Ó Dubhagáin augs Luke Mac Diarmad a tháinig sa dara háit

Ag caint di, tar éis an Tráth na gCeist, dúirt Bainisteoir Feachtas, Loretta Ní Churraighín:

“Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar an gcomórtas i mbliana. Is léiriú é ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo sa Ghaeilge. Tá muid buíoch as an tacaíocht a fuair muid ó scoileanna i mbliana. Thaisteal scoileanna ó Phórt Láirge, Chiarraí, Cill Dara, Baile Átha Cliath Cill Chainnigh agus Dún na nGall don chraobhchomórtas inniu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna a rinne urraíocht ar an chomórtas.”

Dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas:

“Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair na heagraíochta ó bunaíodh muid in 1980. Is í aidhm Feachtas deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáidí taitneamacha, spraíúla. Déanaim comhghairdeas leis na buaiteoirí inniu agus leis na foirne uilig a bhí linn i mbliana.”

 

 

 

Read 225 times
Rate this item
(0 votes)