Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

Scéim deontais is mó riamh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge um chiste tacaíochta d'imeachtaí agus d’fheachtais phobail Sheachtain na Gaeilge 2016

(English Version below)

 

Tá seachtain fágtha ag grúpaí pobail iarratas a dhéanamh ar an gciste tacaíochta is mó a sheol Conradh na Gaeilge riamh, buíochas le maoiniú €40,000 do Sheachtain na Gaeilge ó Fhondúireacht Phobail na hÉireann i mbliana. Tá deontais idir €500 agus €2,500 ar fáil d’eagrais agus do ghrúpaí i mbun imeachtaí agus feachtas pobail a reáchtáil in Éirinn d’fhéile na bliana seo trí Chiste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge 2016.

 

Tá níos mó eolais agus foirm iarratais don Chiste Tacaíochta ar fáil ar www.snag.ie/ciste agus tá go dtí Dé Luain, 1 Feabhra 2016, ag grúpaí iarratais a chur isteach le himeachtaí agus feachtais Sheachtain na Gaeilge a reáchtáil le linn na féile ó 1 – 17 Márta 2016. Fógróidh Conradh na Gaeilge torthaí an mhaoinithe go luath ina dhiaidh sin, agus íocfar na deontais leis na grúpaí pobail rathúla faoi Dé hAoine, 19 Feabhra 2016.

 

Deir Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge:

 

“Ní raibh maoiniú chomh flaithiúil leis seo ar fáil do chiste Sheachtain na Gaeilge roimhe seo, mar sin is deis ar leith í do ghrúpaí pobail imeacht nó feachtas speisialta a eagrú d’fhéile 2016 go mb’fhéidir nach raibh sé d’acmhainn acu a eagrú blianta eile.

 

“Tá an próiseas iarratais chomh furasta agus an fhoirm iarratais chomh soléite agus arbh fhéidir, agus tá súil againn go ndéanfaidh ciste Sheachtain na Gaeilge 2016 fíordhifríocht do ghrúpaí pobail ag spreagadh na Gaeilge ina gceantar féin i mbliana.”

Conradh na Gaeilge makes its largest support fund ever available for Seachtain na Gaeilge 2016 community events and campaigns

 

Community groups have a week left to apply to the largest support fund ever launched by Conradh na Gaeilge, thanks to the Community Foundation for Ireland granting €40,000 to Seachtain na Gaeilge this year. Grants of between €500 and €2,500 are available to groups organising community events and campaigns in Ireland for the 2016 festival through the Seachtain na Gaeilge 2016 Support Fund.

 

More information and the application form for the Support Fund is available at www.snag.ie/ciste and groups have until Monday, 1 February 2016, to apply for grants to run Seachtain na Gaeilge events and campaigns during the festival from 1 – 17 March 2016. Conradh na Gaeilge will announce the results shortly after this date and the grants will be paid to successful applicants by Friday, 19 February 2016.

 

Brenda Ní Ghairbhí, Seachtain na Gaeilge Manager said:

 

“There hasn’t ever been such generous funding made available for the Seachtain na Gaeilge fund before, so it’s an amazing opportunity for community groups to organise a special event or campaign for the 2016 festival that they may not have had the resources to organise in previous years.

 

“The application process is as easy and the form as user-friendly as possible, and we hope that the Seachtain na Gaeilge fund will make a real difference to community groups promoting the Irish language in their local areas.”

 

Applications to the Seachtain na Gaeilge 2016 Support Fund can be submitted by email to ciste@cnag.ie or by post to Ciste, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, or you can look for more information by emailing ciste@cnag.ie.

 

 

Is féidir iarratais ar Chiste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge 2016 a chur ar ríomhphost chuig ciste@cnag.ie nó sa phost chuig Ciste, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, nó is féidir níos mó eolais a lorg trí ríomhphost a chur chuig ciste@cnag.ie.

Read 357 times
Rate this item
(0 votes)