Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall, i gcomhar le Leabharlann TÉ i gcontaetha béal dorais, ag reáchtáil club léitheoireachta agus plé, ó mhí Mhárta go dtí mí na Samhna. Léifear agus pléifear leabharthaí agus ábhair i nGaeilge a bhaineann  leis an bhliain 1916, idir ábhar ficseanúil agus ábhar fíorasach. Beidh dhá leibhéal i gceist; meánleibhéal agus daoine a bhfuil Gaeilge líofa acu. Ag deireadh gach míosa beidh deis ag na léitheoirí teacht le chéile i leabharlann san iarthuaisceart fá choinne caint ghairid, plé agus comhrá faoin leabhar, agus ócáid shóisialta. Má tá suim agat a bheith páirteach, líon isteach an fhoirm iniata (thíos ag bun an ailt seo) agus seol ar ais é go sdaimhin@donegalcoco.ie / Seán Ó Daimhín, Oifigeach Forbartha Gaeilge Chomhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Contae Dhún na nGall.

Donegal Library Service, in conjunction with Libraries NI in neighbouring counties, will hold a monthly reading and discussion club, from March through to November, reading and discussing a range of fictional and factual books and materials in the Irish language pertaining to 1916. There will be two levels: those with medium level Irish, and those who are fluent in the language. At the end of each month, all the readers will have an opportunity to get together in a northwest library for a short talk on the book, active discussion on the material they have read, and a social get together. If you are interested in participating, please fill in the form attached (available at the bottom of this article) and sent it on to sdaimhin@donegalcoco.ie / Seán Ó Daimhín, Irish Development Officer, County House, The Diamond, Lifford, County Donegal. 

Read 445 times
Rate this item
(0 votes)
Download attachments: