Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tabharfar deis don lucht óg bheith gníomhach i ngnéithe éagsúla de shaol na Gaeilge faoin gclár cuimsitheach scéimeanna atá leagtha amach ag Gael Linn don scoilbhliain/bliain acadúil 2016/2017.

Bíonn an-tóir ar Scéimeanna Gael Linn gach bliain agus, mar is iondúil, cuirtear fáilte roimh an lucht bunscoile, meánscoile agus lucht tríú leibhéil páirt a ghlacadh sna scéimeanna éagsúla do dhaoine óga  idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus talainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge.

Cuirfear tús leis na scéimeanna go luath agus mar sin, táthar ag lorg iarratas anois ar na comórtais a leanas:

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta d'iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: Comórtas díospóireachta d'iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta, le duaischiste €4,500 

Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge -an bhéim ar chomhaimsearthacht.

Abair: Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh 

Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh

Díospóireachtaí don Tríú Leibhéil: Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar 5 Samhain le linn Oireachtas na Samhna i gCill Airne i mbliana – réamhbhabhtaí ar fud na tíre i mí Dheireadh Fómhair.

Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine 11 Samhain 2016 sna Ceithre Chúirt i mBaile Átha Cliath

Tá gach eolas, mar aon le foirmeacha iarratais, ar fáil faoi na scéimeanna uile ar www.gael-linn.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le Gael Linn ag 01 6751200 / eolas@gael-linn.ie

 

                                                                  

Read 1181 times
Rate this item
(0 votes)