Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá ceann de na bileoga eolais saor-chomhairle dlí is mó léite de chuid FLAC, Wills & Intestacy, aistrithe go Gaeilge ag Conradh na Gaeilge. Is í Uachtanna agus Díthiomnacht an chéad bhileog i sraith de bhileoga FLAC atá beartaithe ag an gConradh a chur ar fáil as Gaeilge, agus tá cóipeanna ar fáil in aisce ar-líne agus ó na hionaid Saor-Chomhairle Dlí Ghaeilge.

Seoladh An tSeirbhís Saor-Chomhairle Dlí Náisiúnta, seirbhís saor-chomhairle dlí trí mheán na Gaeilge, ag seoladh na bileoige eolais ag na Ceithre Cúirteanna i mBaile Átha Cliath inniu freisin (Dé Luain, 14 Samhain 2016). Tá an tseirbhís seo á comhordú ag Conradh na Gaeilge ar fud na tíre i gcomhpháirt le Craobh na gCeithre Cúirteanna, craobh dhlíthiúil an Chonartha ó dheas, agus leis na hionaid saor-chomhairle dlíFLAC.

Deir Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

“Tá Conradh na Gaeilge tiomanta ar rochtain ar cheartas dlí trí Ghaeilge a chur ar fáil saor in aisce do chách tríd An tSeirbhís Saor-Chomhairle Dlí Náisiúnta. Is féidir le pobail Ghaeltachta agus Ghaeilge ar fud na tíre teacht ar cheartas dlí trí Ghaeilge, ag tosú le comhairliúchán dlí trí Ghaeilge le dlíodóir deonach de chuid FLAC.”

Oibríonn dlíodóirí gairmiúla de chuid FLAC i gclinicí tráthnóna fud fad na tíre chun buneolas agus comhairle dlí a chur ar fáil saor in aisce don phobal. Tá Conradh na Gaeilge i mbun clinicí míosúla a reáchtáil trí Ghaeilge i mBéal Feirste agus tá seirbhísí saor-chomhairle dlí ar fáil i nGaeilge anois trí choinne a dhéanamh le hionaid FLAC i gCorcaigh, i nDún na nGall, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath chomh maith.

Deir Eilis Barry, Príomhfheidhmeannach na nIonad Saor-Chomhairle Dlí FLAC:

“Mar eagraíocht neamhspleách um chearta daonna atá tiomanta cur le rochtain ar cheartas dlí do chách in Éirinn, tá áthas ar FLAC a bheith rannpháirteach i bhfiontar a chuireann le deiseanna an phobail teacht ar sheirbhísí dlí. Breathnaíonn muid ar an mbileog agus ar an tseirbhís Saor-Chomhairle Dlí trí Ghaeilge mar chéim thábhachtach chun tosaigh ó gach dream atá bainteach le rochtain ar cheartas dlí agus ar an nGaeilge a fheabhsú.”

Deir Zsé Varga, Bainisteoir oibrithe deonacha agus ionaid eolaisFLAC:

“Aithníonn FLAC tiomantas na ndlíodóirí deonacha a chuireann an tseirbhís thábhachtach seo ar fáil do phobal na Gaeilge ar fud na tíre.”

 

 

 

Read 328 times
Rate this item
(0 votes)