Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

Tá sraith d’ocht gceardlann um chumasú pobail á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le grúpaí pobail Gaeilge agus cultúir sna Stáit Aontaithe idir 29 Samhain – 11 Nollaig 2016.

Buíochas le maoiniú ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus ó Choimisiún Fulbright na hÉireann don togra úr Cultúr Club, tá Conradh na Gaeilge ag dul i gcomhairle le pobal Gaeilge Mheiriceá chun eolas agus comhairle maidir le cúrsaí poiblíochta, oideachais, abhcóideachta, airgeadais, agus eile a roinnt le grúpaí eile atá ag obair ar son na teanga ar an talamh. 

Arsa Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

“Is ar mhaithe le pobal idirnáisiúnta Gaeilge a chothú agus a neartú atá an togra Cultúr Club á fhorbairt ag Conradh na Gaeilge. Ba mhaith linn cur leis an ngréasán idirnáisiúnta de chainteoirí Gaeilge, tograí nua a fhorbairt, agus feasacht ar an nGaeilge agus ar an athbheochan a ardú i measc an phobail sin.”

Tá na ceardlanna Cultúr Club á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ó Albany, Nua Eabhrac, go Phoenix, Arizona, agus tá siad oscailte don phobal ar fad. Feartar fáilte roimh chách le spéis i gcur chun cinn na Gaeilge freastal ar aon cheann de na ceardlanna seo:

  • Chicago, Illinois: 29 Samhain 2016
  • Wayne, New Jersey: 30 Samhain 2016
  • Albany, Nua Eabhrac: 3 Nollaig 2016
  • Phoenix, Arizona: 4 Nollaig 2016
  • Memphis, Tennessee: 6 Nollaig 2016
  • Pittsburgh, Pennsylvania: 7 Nollaig 2016
  • Knoxville, Tennessee: 8 Nollaig 2016
  • Los Angeles: 11 Nollaig 2016

Deir Síne Nic an Ailí, Feidhmeannach Cumarsáide Chonradh na Gaeilge:

“Táimid ag díriú ar chomhairle phraiticiúil agus acmhainní ar leith a chur ar fáil do ghrúpaí pobail teanga agus cultúir thar sáile leis an togra Cultúr Club, ina measc sraith de cheardlanna um chumasú pobail agus ábhar tacaíochta.”

Pléifear téamaí amhlaidh conas imeachtaí Gaeilge a mhaoiniú agus a phoibliú, conas múinteoirí teanga a aimsiú agus ranganna Gaeilge a reáchtáil, agus conas feachtas um chearta teanga a rith ag na ceardlanna Cultúr Club mar aon le smaointí d’imeachtaí sóisialta a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, agus pleananna gnímh chun an pobal teanga áitiúil a neartú agus a bhuanú. Cuirfear leabhrán agus ábhar tacaíochta eile a bhaineann le Cultúr Club ar fáil in aisce ar-líne ar shuíomh Chonradh na Gaeilge ag www.cnag.ie/CulturClub/ freisin.

TUILLEADH EOLAIS:

Síne Nic an Ailí
Feidhmeannach Cumarsáide, Conradh na Gaeilge
00 353 87 6546673 | sine@cnag.ie | 00 353 1 4757401 | 00 1 406 2076721 (ó 30 Samhain 2016)

Julian de Spáinn
Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
00 353 86 8142757 | ardrunai@cnag.ie | 00 353 1 4757401 

Cuan Ó Seireadáin
Comhordaitheoir 2016, Conradh na Gaeilge
00353 86 4024282 | cuan@cnag.ie | 00 353 1 4757401

 

 

Read 285 times
Rate this item
(0 votes)